Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

V stredu, dňa 12. decembra sa uskutočnila v našich zborových priestoroch prednáška spojená s prezentáciu na tému „Uhorský palatín JURAJ TURZO – organizátor evanjelickej cirkvi na Slovensku”. Prednášala PhDr. Jana Kurucárová.   […]