Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Humanitárna pomoc

SED Košeca aj napriek tomu, že prežili dva ťažké covidove roky v službe tým najzraniteľnejším, našim chorým a nevládnym seniorom, rozdelili sa s pomocou Tesco zbierky. Dva mikrobusy koncom týždňa doviezli potraviny a drogistický tovar pre ukrajinské mamičky s deťmi. Osobne správca a riaditeľ košeckej diakonie v spolupráci s ich sponzorom – vedením Považskej cementárne Ladce. […] […]

Výzva a prosba

Vážení členovia nášho zboru, na bankový účet nášho zboru SK86 0200 0000 0004 9094 5372 je možné uhradiť aj cirkevný príspevok/cirkevnú daň. Do správy pre adresáta prosíme uviesť meno rodiny, počet osôb a adresu bydliska. Ďakujeme! […]