Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Kýčerského spievanky

[…]

Inštalácia

V nedeľu, dňa 12. novembra 2017 sa koná od 14.00 hod. v kostole CZ ECAV Košeca inštalácia farára Dušana Vaňka za zborového farára v tom cirkevnom zbore. […]

Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu

[…]

Smútočný oznam

[…]

Podujatie Oslobodení Božou milosťou

V dňoch 20.-21.mája /sobota-nedeľa/ 2017 sa uskutočnilo na pôde Cirkevného zboru ECAV Žilina v rámci 500. výročia reformácie podujatie Oslobodení Božou milosťou. Poďakovanie vyjadrujeme členom nášho zboru, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia.   […]

Konvent Turčianskeho seniorátu ECAV

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu ECAV sa konal v Cirkevnom zbore ECAV Sučany, fílii Lipovec v nedeľu, dňa 26. marca 2017. […]

Pozvánka na stretnutie neordinovaných pracovníkov

Predsedníctvo Turčianskeho seniorátu ECAV pozýva na neformálne stretnutie neordinovaných pracovníkov cirkevných zborov TUS, ktoré sa bude konať vo štvrtok, 15.9.2016 od 9.00 hod v Žiline. Pozvaní sú dozorcovia, poddozorcovia, kurátori, presbyteri, kostolníci, zvonári, účtovníci, pokladníci,…, vedúci mládeží, pracovníci pre detskú besiedku, diakoniu, kantori, atď.) Prednáškou na tému: “Božia láska – východisko pre komunikáciu a medziľudské vzťahy v […] […]

Pozvánka na Deň zborovej diakonie

[…]

Stretnutie duchovných seniorátu

V pondelok, dňa 12. októbra 2015 sa konala v zborových priestoroch nášho zboru so začiatkom o 9,30 hod. seniorátna pastorálna konferencia duchovných Turčianskeho seniorátu. Za výpomoc ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám z cirkevného zboru i SED Košeca. […]

Stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu

Vedenie nášho seniorátu pozýva na ďalšie seniorátne stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu s témou: „Ohýbaj ma mamko, kým som ja Janko…“ Základným biblickým textom sú slová z knihy Prísloví 22,6: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.” Téma je vhodná pre všetkých otcov, krstných otcov, starých otcov, či budúcich otcov. Stretnutie sa uskutoční v […] […]

Page 2 of 3123