Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Stretnutie pracovníkov, funkcionárov Turčianskeho seniorátu

V utorok, dňa 15. septembra 2015 sa bude konať v Žiline neformálne stretnutie neordinovaných pracovníkov, služobníkov nášho Turčianskeho seniorátu. Pozvánka platí pre spolupracovníkov duchovných pastierov z radov presbyterov, členov výborov, kostolníkov, dozorcov, kurátorov, účtovníkov, pokladníkov, kantorov, vedúcich mládeže… Začiatok v čase od 08.30 – 09.00 hod. v zborovej miestnosti CZ Žilina. Program: Privítanie, modlitba, prednáška a diskusia na tému […] […]

Page 3 of 3123