Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Po stopách Dr. Martina Luthera

Správa a fotogaléria tu >>>

Stretnutie zborového presbyterstva

Stretnutie zborového presbyterstva sa bude konať v utorok, dňa 18. júna 2013.
Hlavným bodom programu bude organizačná príprava slávnosti, ktorá sa uskutoční v nedeľu, dňa 23. júna 2013.

Slávnosť Konfirmácie

Slávnosť konfirmácie – 19. máj 2013 o 08.30hod. v kostole v Považskej Bystrici.

Fotogaléria

Pozvánka na rodinný výlet * 4. máj

POZVÁNKA NA RODINNÝ VÝLET – organizuje ECAV Púchov

Výlet sa uskutoční dňa 04.05.2013 (sobota). Odchod by bol o 6.30 hod.z námestia v Púchove pri katolíckom kostole a návrat by bol okolo 19.00 hod.
Cena výletu pre dosp.osobu : je 21eur.
Cena pre dieťa je: 19,50eur.
V cene je zahrnutá:doprava, vstupné do Miniparku a do Dinolandu

Dovoľte mi aby som vás pozvala na rodinný výlet(určený aj pre tých najmenších) do Poľska. Výlet by pozostával z dvoch častí. V tej prvej by sme navštívili PARK MINIATÚR v meste Inwald
Dream World Park miniatúr je jedinečné miesto, ktoré sa nachádza v provincii Malopoľska na polceste medzi Andrychów a Wadowice,
Počas medzikontinentálneho výletu v Austrálii, Grécku, Taliansku, Poľsku, Číne, Francúzsku, Mexiku, sa môžete tešiť na miniatúrne štruktúry špecifické pre každý z týchto krajín. V jediný deň sa môžete postaviť pod Eiffelovou vežu, navštíviť Námestie svätého Petra, Brandenburskú bránu, gondoly kotviace v kanáli na vode okolo Námestia svätého Petra, čínsky múr. Väčšina miniatúr, ktorých je vo svete Miniatúrne park snov viac ako 50, boli vykonané v mierke 1:25.
Čítaj ďalej Pozvánka na rodinný výlet * 4. máj

Správa z Výročného konventu Turčianskeho seniorátu

Konvent Považská BystricaV sobotu, dňa 6. apríla 2013 sa konal tohtoročný seniorálny konvent Turčianskeho seniorátu na pôde CZ ECAV Považská Bystrica. A to nie náhodou. Zbor si v tomto roku pripomína významné jubileum 70 rokov od posviacky zborového domu s kostolom, ktorý bol vybudovaný vďaka obetavosti a nesmiernej horlivosti vtedajšieho púchovského farára Petra Škodáčka, ako aj miestnych činovníkov z radov neordinovaných, predovšetkým zborového dozorcu a kantora Miloslava Kortmana.

Hostí a delegátov na úvod bohoslužobnej časti privítala poddozorkyňa Ľubica Juríčková a oboznámila konventuálov i hostí v krátkosti s históriou, ale aj radostnou súčasnosťou tohto CZ, ktorý za posledné dva roky obsadzuje v TUS prvé miesto v priemernej návšteve na službách Božích i vo finančnej obetavosti na člena, nehovoriac o ďalších premenách v budovateľskej i duchovnej oblasti.

Úvodnou liturgiou poslúžili a zároveň sa predstavili noví duchovní pracovníci v TUS, a to manželia – kapláni Daniel a Tatiana Beňuchoví, farárka Barbora Vontorčíková a kázňou slova Božieho poslúžil farár Marián Krivuš. Konvent otvoril a úvodnú reč podal sen. nám. dozorca Jaroslav Križan. Odzneli správy o činnosti sen. presbyterstva, o činnosti vnútromisijného výboru, o sen. pastorálnych konferenciách, o činnosti školského výboru, správa o sen. pokladni a hospodárení. Výročnú správu o živote seniorátu za rok 2012 podal na základe textu o Nóachovi senior Jozef Havrila. Rokovanie konventu prebiehalo podľa stanoveného programu a v bratsko-sesterskej atmosfére.

O pohostenie sa vzorne postarali sestry z domáceho CZ.
Konsenior Milan Kubík napokon poďakoval seniorovi Jozefovi Havrilovi za dve volebné obdobia zastávania služby seniora TUS k spokojnosti všetkých zborov seniorátu.

Rokovanie konventu pozdravil aj dozorca VD ECAV Ján Brozman.
Oficiálna časť konventu bola ukončená spevom hymny „Hrad prepevný“ za organového doprovodu kantorky z domáceho CZ Jaroslavy Pollákovej.

text: Peter Fabok, farár – administrátor
foto: Miroslav Kortman, zborový dozorca

 

 

 

2% pre Stredisko evanjelickej diakonie Košeca

 

Aj tento rok sa uchádzame o Vašu podporu formou 2% z Vašich daní!

dve percenta_potvrdenie 2012

dve percenta_vyhlasenie 2012

Ďakujeme za Vašu podporu!

 

Rozpis služieb Božích

24.3. – Kvetná nedeľa – Sv. Pašie – 8:30h. – P. Bystrica

28.3. – Zelený štvrtok – Večera Panova  – 17:00h. – P. Bystrica

29.3. – Veľky piatok – Sv. Pašie, Večera Pánova – 8:30h. – P. Bystrica

31.3. – Veľkonočná nedeľa – slávnostné sl. Božie – 8:30h. P. Bystrica, – 10:30h. – Bodiná

1.4.  – Veľkonočný pondelok – sl. Božie – 8:30h. – P. Bystrica

Pozvánka

Farský úrad Cirkevného zboru ECAV v Považskej Bystrici

Vás v bratskej láske pozýva na

VEĽKOPIATOČNÉ Pašiové služby Božie,

ktoré sa budú konať 29.marca 2013 o 8:30hod.

v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici

kázňou slova Božieho poslúži

Prof.  ThDr. IGOR KIŠŠ

emerit. dekan EBF UK v Bratislave.

V rámci služieb Božích sa bude vysluhovať Velebná sviatosť sv. Večera Pánova a ďakovať za uzdravujúcu Božiu milosť.

SOLI DEO GLORIA – JEDINE BOHU SLÁVA

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu

  • seniorátny konvent nášho Turčianskeho seniorátu sa bude konať v Považskej Bystrici v sobotu, dňa  6. apríla 2013 od 09.00hod.

 

Rozlúčka

V utorok, 5. marca 2013 sme sa na Starom cintoríne v P. Bystrici rozlúčili v tejto časnosti s našou spolusestrou vo viere Máriou Pecháčkovou, ktorá usnula vo veku 72 rokov.

Page 31 of 34« First...1020...2930313233...Last »