Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Stretnutie presbyterstva

V piatok, dňa 22. marca sa uskutoční o 18.00 hod. v zborových priestoroch pracovné stretnutie zborového presbyterstva.
Hlavným bodom programu bude príprava slávnosti a úvod presbyterov v nedeľu, dňa 24. marca 2019.

Komentáre sú uzatvorené