Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Zasadnutie zborového presbyterstva a konvent

Pracovné stretnutie presbyterstva sa uskutoční v stredu o 17.00 hod. v zborovej miestnosti. Hlavným bodom je príprava zborového konventu.
Výročný celozborový konvent za občiansky rok 2021 sa uskutoční v nedeľu 13. marca 2022 na 2. nedeľu pôstnu od 08.30 hod.

Komentáre sú uzatvorené