Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Organový koncert v Považskej Bystrici

V sobotu podvečer 27. apríla 2019  sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konal organový koncert, ktorý zorganizoval miestny cirkevný zbor ECAV v spolupráci so  Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca.
Na úvod všetkých prítomných privítala sestra PhDr. Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ ECAV v Považskej Bystrici.  Išlo o prvý koncert na píšťalovom organe, ktorý bol prednedávnom slávnostnou posviackou uvedený do užívania. Umenie organovej hudby na tomto koncerte predviedol organový virtuóz prof. Ján Vladimír Michalko z Bratislavy.
Naplnený Boží stánok s veriacimi a ďalšími hosťami, medzi ktorými nechýbal primátor mesta Považská Bystrica Doc. Dr. Karol Janas, riaditelia gymnázia a ZUŠ, pedagogickí pracovníci mesta, ako aj personál SED Košeca, si v rámci koncertu mohli vypočuť diela skladateľov: Theodora Grünbergera, Johanna Ludwiga Krebsa, Georga Böhma, Jiřího Ignáca Lineka, Friedricha Wilhelm Marpurga, ale aj samotného Jána Vladimíra Michalka.
Na záver koncertu odznela pieseň z Tranovského kancionála:  Dej mi s Tebou prebývati, ktorú si v Michalkovom gradujúcom sprievode z pripraveného programu  zaspievalo celé mnohopočetné zhromaždenie.
Výber piesne nebol náhodný. Pripomenuli sme si ňou požehnanú pamiatku v blahej pamäti generálnaho biskupa našej cirkvi prof. ThDr. Jána Michalka a jeho milej manželky Alžbety, ktorý do CZ  a na horné Považie často a rád chodieval, všemožne pomáhal  a presne pred 30 rokmi ku štúdiu teológie motivoval aj brata Ľubomíra Marcinu.
Profesor Ján Vladimír Michalko sa na záver prihovoril zúčastneným. Vyzdvihol úsilie a odhodlanie, ktorým bol v považskobystrickom evanjelickom kostole zadovážený a postavený 9 registrový, dvojmanuálový píšťalový organ. Hoci sa nejedná o veľký nástroj, pre tento priestor je veľmi vhodný a vzhľadom na svoju mäkkú intonáciu a spevnosť bol jeho výber správnou voľbou. S dojatím sa poďakoval i za osobné spomienky bratovi Ľubomírovi Marcinovi, duchovnému správcovi CZ,  na jeho rodičov. Napokon celé zhromaždenie  poďakovalo maestrovi opakovaným mohutným aplauzom a kyticou kvetou, ktorú mu odovzdala sestra presbyterka Ing. Alena Bušniaková. Následne vzácny hosť navštívil Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, kde sme s ním zotrvali pri spoločnej večeri a bratsko – sesterských rozhovoroch.

Ing. Martin Melišík, PhD.
kantor, poddozorca TUS

Komentáre sú uzatvorené