Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie

milosrdný samaritánV bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať na 13. nedeľu po Svätej Trojici dňa 11. septembra 2022 o 8.30 hod.
Téma: „Môj blížny”.

Súčasťou služieb Božích bude volebný konvent na funkciu generálneho dozorcu ECAV.
Zoznam kandidátov, ich životopisy a osobné stanoviská sú okrem EPsT k dispozícii na
https://www.ecav.sk/aktuality/spravodajstvo/kandidati-na-gd

 

Komentáre sú uzatvorené