Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Smútočný oznam

So zármutkom, ale v nádeji na večný život a spasenie oznamujeme, že dňa 19. februára 2017 usnul vo veku 88 rokov br. farár a konsenior v.v. Ján Lacko, ktorý účinkoval o.i. v Púchove a Lazoch pod Makytou. Rozlúčka sa uskutočnila vo štvrtok, dňa 23. februára 2017 o 14.00 hod. v evanjelickom kostole v Bratislave-Petržalke. […]

Rozlúčky

So zármutkom oznamujeme, že dňa 1. februára 2017 usnula vo veku 99 rokov naša spolusestra vo viere a príbuzná Žofia Šimčíková. V tejto časnosti sa s ňou rozlúčime v nedeľu, dňa 5. februára 2017 o 14.00 hod. v našom kostole. So zármutkom oznamujeme, že dňa 31. januára 2017 usnul vo veku 69 rokov náš spolubrat vo viere […] […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 8. januára 2017 usnul v Pánu vo veku nedožitých 81 rokov náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec a príbuzný Milan Bartoš. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 10. januára 2017 na Starom cintoríne v Považskej Bystrici. […]

Rozlúčka

Vo veku nedožitých 40 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Miriam Nováková. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 9. novembra 2016 na Novom cintoríne v Považskej Bystrici. […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 61 rokov usnul Jozef Marcina, brat nášho br. farára Ľubomíra Marcinu. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v stredu, dňa 14. septembra 2016 o 16.00 hod. v Dome smútku na cintoríne v Púchove. […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 80 rokov zosnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Mária Gajdová, r. Galánková z Považskej Bystrice. V tejto časnosti sme sa ňou rozlúčili v utorok, dňa 26. júla 2016 na starom cintoríne v Považskej Bystrici. […]

Posledná rozlúčka s Boženou Marcinovou

Prekrásny evanjelický chrám Boží v Púchove, sa stal v stredu 15. júna 2016 miestom dôstojnej rozlúčky so zosnulou sestrou Boženou Marcinovou rod. Pajtášovou. Bola rodáčkou z púchovskej doliny, z Mestečka (CZ Záriečie). Do večnosti bola odvolaná vo veku 86 rokov po vystálom utrpení, obklopená príkladnou starostlivosťou najbližších, priateľov z košeckej diakonie, zdravotníckeho personálu NsP v Považskej Bystrici a príkladnej duchovnej starostlivosti br. […] […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 64 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný Ľubomír Novák. Rozlúčka v tejto časnosti sa uskutočnila v stredu, dňa 29. júna 2016 o 15.00 hod. na novom cintoríne Jelšové. Výkon pohrebnej počestnosti: Peter Fabok. […]

Rozlúčka

Smútočný oznam Pán života a smrti si k sebe povolať ráčil po vystálom utrpení spolusestru Boženu Marcinovú, rod. Pajtášovú, 86 ročnú, niekdajšiu zriadenku a kostolníčku košeckého CZ a dlhoročnú obetavú spolupracovníčku Strediska Ev. Diakonie v Košeci. S našou v Pánu zosnulou spolusestrou sa rozlúčime evanjelicko-kresťanským spôsobom v stredu 15. júna 2016 o 16. hodine v Evanjelickom kostole v Púchove. Smútočným kazateľom bude Rev. Dr. Dušan Tóth, farár slovenského […] […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 86 rokov zosnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Gizela Frátriková. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili na novom cintoríne v Považskej Bystrici, v piatok, dňa 29. januára 2016. […]

Page 5 of 6« First...23456