Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 72 rokov usnul v Pánu náš spolubrat vo viere a pre rodinu otec, starý otec, brat a príbuzný Anton Pekar z Jasenice. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili vo štvrtok, dňa 5. apríla 2018 v našom kostole. […]

Rozlúčka

So zármutkom, oznamujeme, že vo veku 38 rokov usnul náš spolubrat vo viere a príbuzný Pavel Hájek. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 25. januára 2018 v Považskej Bystrici. […]

Rozlúčka

So zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia oznamujeme, že v Pánu usnul vo veku 85 rokov otec, starý a prastarý otec Dr. h. c. prof. ThDr. Igor Kišš, evanjelický a. v. farár, teológ a bývalý dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave. Pohrebná rozlúčka so zosnulým sa bude konať v sobotu 27. januára 2018 o 10.00 hod. vo […] […]

Rozlúčka

So zármutkom, ale v kresťanskej nádeji oznamujeme, že dňa 19. decembra 2017 usnula vo veku 70 rokov naša spolusestra vo viere a pre rodinu manželka, matka, stará matka a príbuzná Eva Pekarová, r. Čápová. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 22. decembra 2017 v našom kostole. […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku nedožitých 80 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu otec, starý otec, brat a príbuzný Albert Hoferica. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 2. novembra 2017 v Milochove. […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 6. októbra 2017 usnula vo veku 80 rokov naša spolusestre vo viere a pre rodinu sestra a príbuzná MUDr. Mária Mrafková. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili v nedeľu, dňa 15. októbra 2017 o 10.00 hod. v evanjelickom kostole v Považskej Bystrici. […]

Smútočné oznamy

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 82 rokov usnula naša spolusestre vo viere a pre rodinu manželka, matka, stará matka a príbuzná Anna Hasprová, rodená Jánošková. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili vo štvrtok, dňa 5. októbra 2017 v Považskej Bystrici. So zármutkom oznamujeme, že vo veku 61 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu brat, švagor, […] […]

Smútočný oznam

Pozostalá rodina so zármutkom oznamuje, že dňa 14. augusta 2017 v nemocnici v Prahe usnul vo veku 63 rokov ich drahý Miroslav Cupan. Smútočný obrad a uloženie urny sa uskutočnilo v piatok, dňa 1. septembra 2017 v našom kostole a na cintoríne v Považskej Bystrici. […]

Smútočný oznam

[…]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 8. júna 2017 vo veku 59 usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný Ľubomír Pončík. V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v pondelok, dňa 12. júna 2017 na Novom cintoríne v Považskej Bystrici. […]

Page 4 of 6« First...23456