Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Rozlúčka

V stredu, dňa 19. augusta 2015 sme sa v Dome smútku v Bodinej rozlúčili v tejto časnosti s naším spolubratom vo viere a pre rodinu príbuzným Ľubomírom Bušfym, ktorý usnul vo veku nedožitých 60 rokov. […]

Za Mgr. Miroslavom Kortmanom – tlačová správa

Tlačová správa na portáli Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku […]

Za bratom Mgr. Miroslavom Kortmanom

S hlbokým zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia a večného života vám oznamujeme, že Pán života a smrti si k sebe povolať ráčil po vystálom utrpení dňa 3. júna 2015 vo veku 63 rokov brata Mgr. Miroslava Kortmana, zborového dozorcu CZ ECAV a správcu SED v Považskej Bystrici. S naším drahým zosnulým sa rozlúčime evanjelicko-kresťanským spôsobom v nedeľu, dňa 7. júna 2015. Pohrebné trúchloslužby začnú o 14.00 […] […]

Pohrebná rozlúčka

V stredu, dňa 10. septembra 2014 sme sa v tejto časnosti rozlúčili na Novom cintoríne v Považskej Bystrici s našou spolusestrou vo viere Annou Illyovou, r. Šerfelovou, ktorá usnula vo veku 84 rokov. […]

Usnul Miloslav Kortman

Dňa 24. júla 2014 vo večerných hodinách usnul v Pánu vo veku 94 rokov bývalý dlhoročný kantor a dozorca CZ ECAV v Považskej Bystrici Miloslav Kortman. Miloslav Kortman pôsobil v kantorskej službe 59 rokov, zo zdravotných dôvodov sa jej vzdal v roku 1997. Po smrti svojho otca Milana Kortmana, budovateľa a dozorcu CZ v Považskej Bystrici, ktorý sa zaslúžil o osamostatnenie a jeho […] […]

Zosnul farár Jaroslav Moncoľ

Na Cyrila a Metoda 5. júla 2013 usnul v Pánu brat ThMgr. Jaroslav Moncoľ, evanjelický a. v. farár v. v., ktorý pôsobil aj v našom cirkevnom zbore. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v utorok 9. júla o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom. * * * Do Považskej Bystrice prišiel z Krompách, kde posledné […] […]

Rozlúčka

V utorok, 5. marca 2013 sme sa na Starom cintoríne v P. Bystrici rozlúčili v tejto časnosti s našou spolusestrou vo viere Máriou Pecháčkovou, ktorá usnula vo veku 72 rokov. […]

Rozlúčka

V pondelok, 21. januára 2013 sme sa v tejto časnosti rozlúčili s naším spolubratom vo viere Štefanom Mereďom, ktorý usnul vo veku 53 rokov. […]

Page 6 of 6« First...23456