Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Výzva a prosba

darcovstvoVážení členovia nášho zboru,

na bankový účet nášho zboru SK86 0200 0000 0004 9094 5372
je možné uhradiť aj cirkevný príspevok/cirkevnú daň.
Do správy pre adresáta prosíme uviesť meno rodiny, počet osôb a adresu bydliska.
Ďakujeme!

Komentáre sú uzatvorené