Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 61 rokov usnul Jozef Marcina, brat nášho br. farára Ľubomíra Marcinu. Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v stredu, dňa 14. septembra 2016 o 16.00 hod. v Dome smútku na cintoríne v Púchove. […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 80 rokov zosnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Mária Gajdová, r. Galánková z Považskej Bystrice. V tejto časnosti sme sa ňou rozlúčili v utorok, dňa 26. júla 2016 na starom cintoríne v Považskej Bystrici. […]

Posledná rozlúčka s Boženou Marcinovou

Prekrásny evanjelický chrám Boží v Púchove, sa stal v stredu 15. júna 2016 miestom dôstojnej rozlúčky so zosnulou sestrou Boženou Marcinovou rod. Pajtášovou. Bola rodáčkou z púchovskej doliny, z Mestečka (CZ Záriečie). Do večnosti bola odvolaná vo veku 86 rokov po vystálom utrpení, obklopená príkladnou starostlivosťou najbližších, priateľov z košeckej diakonie, zdravotníckeho personálu NsP v Považskej Bystrici a príkladnej duchovnej starostlivosti br. […] […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 64 rokov usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný Ľubomír Novák. Rozlúčka v tejto časnosti sa uskutočnila v stredu, dňa 29. júna 2016 o 15.00 hod. na novom cintoríne Jelšové. Výkon pohrebnej počestnosti: Peter Fabok. […]

Rozlúčka

Smútočný oznam Pán života a smrti si k sebe povolať ráčil po vystálom utrpení spolusestru Boženu Marcinovú, rod. Pajtášovú, 86 ročnú, niekdajšiu zriadenku a kostolníčku košeckého CZ a dlhoročnú obetavú spolupracovníčku Strediska Ev. Diakonie v Košeci. S našou v Pánu zosnulou spolusestrou sa rozlúčime evanjelicko-kresťanským spôsobom v stredu 15. júna 2016 o 16. hodine v Evanjelickom kostole v Púchove. Smútočným kazateľom bude Rev. Dr. Dušan Tóth, farár slovenského […] […]

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 86 rokov zosnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Gizela Frátriková. V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili na novom cintoríne v Považskej Bystrici, v piatok, dňa 29. januára 2016. […]

Rozlúčka

V stredu, dňa 19. augusta 2015 sme sa v Dome smútku v Bodinej rozlúčili v tejto časnosti s naším spolubratom vo viere a pre rodinu príbuzným Ľubomírom Bušfym, ktorý usnul vo veku nedožitých 60 rokov. […]

Za Mgr. Miroslavom Kortmanom – tlačová správa

Tlačová správa na portáli Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku […]

Za bratom Mgr. Miroslavom Kortmanom

S hlbokým zármutkom, ale v nádeji vzkriesenia a večného života vám oznamujeme, že Pán života a smrti si k sebe povolať ráčil po vystálom utrpení dňa 3. júna 2015 vo veku 63 rokov brata Mgr. Miroslava Kortmana, zborového dozorcu CZ ECAV a správcu SED v Považskej Bystrici. S naším drahým zosnulým sa rozlúčime evanjelicko-kresťanským spôsobom v nedeľu, dňa 7. júna 2015. Pohrebné trúchloslužby začnú o 14.00 […] […]

Pohrebná rozlúčka

V stredu, dňa 10. septembra 2014 sme sa v tejto časnosti rozlúčili na Novom cintoríne v Považskej Bystrici s našou spolusestrou vo viere Annou Illyovou, r. Šerfelovou, ktorá usnula vo veku 84 rokov. […]

Page 2 of 3123