Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Výročie posviacky zborového domu s kostolom

kostol Považská Bystrica“Aké sú milé Tvoje príbytky, ó Hospodine mocností!
Duša mi túži, priam prahne po sieňach Hospodinových;
srdce a telo mi plesá v ústrety Bohu živému.”
(Žalmy 84, 2-3)

V bratskej láske pozývame na služby Božie v 1. nedeľu po Svätej Trojici, ktoré sa uskutočnia dňa 6. júna 2021 o 08.30 hod. v našom kostole a počas ktorých si s vďakou pripomenieme 78. výročie posviacky zborového domu s kostolom.

 

Komentáre sú uzatvorené