Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Spomienkové ekumenické bohoslužby

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou a cirkevným zborom ECAV v Považskej Bystrici, zorganizovali 27. augusta 2019 o 18. hodine Spomienkové ekumenické bohoslužby v považskobystrickom evanjelickom kostole. Samotným bohoslužbám predchádzal pietny akt kladenia vencov k pamätníku pri 75. výročí SNP. Ekumenické bohoslužby moderoval plk. Milan Petrula. Vzácnych hostí a celé bohoslužobné zhromaždenie privítal miestny duchovný správca br. Ľubomír Marcina. Osobne predsedu TSK Ing. Jaroslava Bašku, primátora mesta Považská Bystrica doc. Dr. Karola Janasa, primátora mesta Ilava Ing. Viktora Wiedermanna ako aj primátorku mesta Púchov JUDr. Katarínu Henekovú a ďalších hostí z kultúrneho a verejného života trenčianskeho regiónu. V zastúpení gen. štábu OS SR gen. majora Ondřeja Novosáda, gen. duchovného EPS plk. ThDr. Mariána Bodolló a za rímskokatolícky ordinariát OS a OZ SR, vikára pplk. Jozefa Palubu. Duchovných ekumenickej pastoračnej služby a rímskokatolíckeho ordinariátu, vedenie Strediska evanjelickej diakonie Košeca. V neposlednom rade tvorcov knihy „Okamihy vzdoru“, ako aj pozostalých rodinných príslušníkov v blahej pamäti jej spoluautora Vladimíra Fraňa a ďalších hostí. Kázňou Božieho slova poslúžil plk. ThDr. Marián Bodolló, gen. duchovný EPS MV, na základe biblického textu: Ján. 21.15-17. Ďalším príhovorom poslúžil pplk. Jozef Paluba, vikár OS a OZ SR rímskokatolíckeho ordinariátu.  Po piesni „Ó Pane drahý“ a organovom vstupe kantora Jána Benku, ako aj piesne chvály v podaní pplk. Jána Šefčíka s gitarovým doprovodom, udelili záverečné požehnanie M. Bodolló a J. Paluba. Nasledovalo uvedenie knihy „Okamihy vzdoru“, ktorá opisuje osudy hrdinov z čias 2. svetovej vojny a zvlášť SNP v okresoch Považská Bystrica, Ilava a Púchov. Nasledovalo agapé- pohostenie v zborovej sieni, ktoré pre hostí pripravili ochotné sestry z považskobystrického cirkevného zboru.

Text a foto: Ing. Jakub Rosa

Komentáre sú uzatvorené