Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie

kríž pamiatka zosnulýchSlužby Božie na 20. nedeľu po Svätej Trojici, dňa 30. októbra 2022 sa uskutočnia o 08.30 hod. Počas nich si pripomenieme Pamiatku zosnulých. 

Služby Božie pri 505. výročí reformácie sa uskutočnia v pondelok 31. októbra 2022 o 17.00 hod.

Stredisko evanjelickej diakonie v Košeci pozýva v pondelok 31. októbra na reformačné služby Božie spojené s prisluhovaním Večere Pánovej, ktoré sa uskutočnia v jej priestoroch so začiakom o 10.00 hod. Počas nich si pripomenieme aj 19. výr. posviacky SED v Košeci a do užívania bude odovzdaná nová kotolňa aj parkové úpravy.

Voľby na funkciu generálneho dozorcu ECAV sa uskutočnia 13. novembra 2022.

Komentáre sú uzatvorené