Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Posviacka píšťalového organa v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore sme mali možnosť prežiť v 3. pôstnu nedeľu 24. marca 2019 vzácnu a požehnanú príležitosť – posviacku píšťalového organa.

Za hlaholu zvonov vchádzal do preplneného Božieho chrámu dôstojný brat Ján Hroboň, biskup ZD ECAV na Slovensku v sprievode brata Mariana Kaňucha, seniora TUS a 8. duchovných pastierov. Slávnostný vstup sprevádzala pieseň Otvorte mi krásnu bránu za sprievodu digitálneho organa, sláčikového kvarteta a mohutného spevu celého bohoslužobného zhromaždenia. Vzácnych hostí, ako aj všetkých prítomných privítala poddozorkyňa nášho CZ, Ľubica Juríčková. V kázni Božieho slova na základe biblického textu: Fil. 2,1-6, brat biskup, Ján Hroboň, zdôraznil aktuálnu potrebu jednoty v cirkvi a význam každého jednotlivca pre toto spoločenstvo. Ako príklad uviedol práve píšťalový organ. “Hoci zvonku vidíme len pár desiatok výstavných a naleštených organových píšťal, ďalšie stovky sú ukryté vo vnútri. Ale pre plné rozvinutie organovej hudby sú dôležité všetky – všetky vo svojej odlišnej veľkosti a zvukovej rozmanitosti. A tak, ako vzduch prúdiaci do píšťal, riadený organistom, vnáša život do tohto kráľovského nástroja, máme i my byť naplnení Duchom svätým a  v našom živote i v cirkvi živým svedectvom viery.” Po hodnotnom vstupe sláčikového kvarteta, ktoré zaznelo na uctenie požehnanej pamiatky kantorov CZ Miloslava Kortmana a Marty Blahovej, brat administrátor CZ, Peter Fabok, uviedol 18 nových presbyterov CZ Považská Bystrica. Akt posviacky nového organa vykonal dôstojný brat biskup Ján Hroboň. Následne po Confirma Deus profesorka žilinského konzervatória Marta Gáborová rozozvučala nový dvojmanuálový píšťalový organ skladbou J.S. Bacha – Toccata C dur BWV 564. Históriu nadobudnutého organa prečítal brat diakon Ľubomír Marcina, ktorý zároveň podal dojímavé svedectvo o Jánovi Bohdanovi Hroboňovi, otcovi novozvoleného brata biskupa Jána Hroboňa, ktorého meno sa v tej dobe „temna“ často skloňovalo na vtedajšom Okresnom výbore KSČ v Považskej Bystrici, u cirkevného tajomníka a eštebákov, ktorým bol nepohodlný, hlavne pre zanietenú prácu s mládežou, ktorej brat Marcina bol súčasťou. Aj napriek tomu sa J.B. Hroboň nedal zastrašiť, ani kúpiť za žiadnu cenu na spoluprácu s vtedajším ateistickým režimom. Svoju službu Bohu a Jeho ľudu ako ev. farár v Lazoch pod Makytou konal horlivo a nebojácne  s veľkou podporou manželky Milušky a celej početnej rodiny. Po sólo speve  Dvořákovho 23. žalmu v podaní opernej speváčky Terezky Janekovej poďakoval nášmu duchovnému pastierovi brat Peter Kedro,  dozorca CZ. Vyzdvihol jeho neúnavnú horlivosť, obetavosť a nezištnú službu, ktorú už desiaty rok koná v považskobystrickom CZ, ktorý pod jeho vedením dosahuje skvelých a viditeľných výsledkov. Okrem prvenstva v návštevnosti služieb Božích v rámci TUS, konania rôznych misijných podujatí v celom regióne, záslužnú prácu v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Košeca, až po zveľaďovanie cirkevnozborových priestorov. O jeho príkladnej obetavosti svedčí aj tento kráľovský nástroj – píšťalový organ, ktorý vo vlastnej réžii v spolupráci s bratom Martinom Melišíkom, poddozorcom TUS, zaobstaral a pre náš kostol daroval. S pozdravom a slovami uznania sa bohoslužobnému zhromaždeniu prihovoril aj brat senior TUS Marián Kaňuch. Po záverečnej liturgii, hymne Hrad prepevný a podaním rúk, sa v radostnej atmosfére veriaci rozchádzali, vyprevádzaní postlúdiom J.S. Bacha – Toccata D mol BWV 565. Milé stretnutie s bratom biskupom Jánom Hroboňom, ktorému je tento kraj veľmi blízky a vzácny, nakoľko tu vyrastal, pokračovalo pri občerstvení v zborovej sieni, ktoré ochotne pripravili sestry z nášho CZ a SED Košeca. Odtiaľ naši hostia pokračovali v prehliadke nového pútnického miesta na hore Butkov (Ladce) v sprievode brata Antona Barcíka, generálneho riaditeľa Považskej cementárne a.s., Ladce, sponzora mnohých projektov ECAV a Diakonie, ktoré vzniklo práve vďaka nemu, s ústredným 12 metrov vysokým krížom a ďalšími kresťanskými symbolmi. Požehnané chvíle s bratom biskupom zažili napokon aj klienti a personál v kaplnke  Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca, kde brat biskup mal príhovor, pomodlil sa a následne prítomným udelil požehnanie. Ďakujeme Pánu Bohu i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej duchovnej atmosfére týchto povznášajúcich služieb Božích. Napokon vyprosujeme našim bratom biskupom hojnosť Božieho požehnania, rozvahy a múdrosti pri spravovaní nášho Siona – drahej ECAV na Slovensku.

Nový píšťalový organ už počas nasledujúcich pôstnych večierní a nedeľných služieb Božích rozozvučí aj náš nádejný kantor, iba 14 ročný konfirmand, Samko Boško, ktorého na túto dráhu pripravuje práve brat Martin Melišík, za podpory sestry kantorky CZ Jaroslavy Polákovej. V rámci série organových koncertov na novom organe, ako prvý bude účinkovať brat Ján Vladimír Michalko z Bratislavy, a to v sobotu 27. apríla 2019 o 17:00 hodine. Srdečne Vás pozývame.

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ

Komentáre sú uzatvorené