Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie

V bratskej láske pozývame na služby Božie, ktoré sa budú konať v nedeľu 6. marca 2022 na 1. pôstnu nedeľu o 8.30 hod. Téma: “Boj s pokušeniami”. Nariadením Vlády SR sa od 26.2.2022 rušia režimy OTP, OP, OP+ s kapacitným obmedzeniami. Podľa schváleného materiálu z dielne rezortu zdravotníctva sa pri nízkych a stredne rizikových podujatiach, ku ktorým patria […] […]

Uvoľnenie pandemických opatrení

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/uvolnenie-opatreni-otvara-kostoly-pre-vsetkych […]

Uvoľnenie pandemických opatrení

https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/uvolnenie-opatreni-otvara-kostoly-pre-vsetkych […]

Dôležitý oznam

Z dôvodu aktuálnej pandemickej situácie sa až do odvolania nebudú vykonávať služby Božie v prezenčnej forme. Služby Božie z iných zborov je možné nájsť si prostredníctvom ecav.sk alebo z púchovského zboru na TV Považie od 10.00-11.00 hod. […]

Dôležitý oznam

Bratia a sestry, na základe rozhodnutia regionálneho hygienika je vyhlásený opätovný zákaz konania služieb Božích aj v okrese Považská Bystrica. Preto sa od soboty, 19.12. 2020 v našom cirkevnom zbore až do odvolania nebudú konať žiadne bohoslužobné podujatia (s výnimkou krstov, sobášov a pohrebných počestností – podľa hygienických nariadení). […]