Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Zasadnutie presbyterstva

V piatok, dňa 9. novembra 2012 sa bude konať v zborovej miestnosti od 18.00hod. stretnutie zborového presbyterstva.

Hlavné body:

  • otázka organizácie a vedenie dorastu, mládeže v našom zbore
  • prerokovanie a schválenie projektu na získanie finančných prostriedkov

Komentáre sú uzatvorené