Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Považská Bystrica v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci
vás v bratskej láske pozýva na slávnostné služby Božie s vysluhovaním sv. Večere Pánovej,
ktoré sa konajú v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie v nedeľu, dňa 6. augusta 2017 o 8.30 hod. v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici.
Slávnostným kazateľom bude Dp. Johannes Hillger, farár s Lutherstadt Wittenberg. Liturgujú duchovní: Peter Fabok, Michal Tekely a Ľubomír Marcina.
Organovou hrou poslúži Mgr. Miroslava Tekely, na husliach sprevádza Katrin Hauzer, huslistka komorného orchestru Halle – Nemecko.
Do programu slávnostnej atmosféry prispeje folklótna spevácka skupina zo Záriečia a odznejú pozdravy hostí Doc. Dr. Karola Janasa, primátora mesta Považská Bystrica a Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK.

Komentáre sú uzatvorené