Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Správa z Výročného konventu Turčianskeho seniorátu

Konvent Považská BystricaV sobotu, dňa 6. apríla 2013 sa konal tohtoročný seniorálny konvent Turčianskeho seniorátu na pôde CZ ECAV Považská Bystrica. A to nie náhodou. Zbor si v tomto roku pripomína významné jubileum 70 rokov od posviacky zborového domu s kostolom, ktorý bol vybudovaný vďaka obetavosti a nesmiernej horlivosti vtedajšieho púchovského farára Petra Škodáčka, ako aj miestnych činovníkov z radov neordinovaných, predovšetkým zborového dozorcu a kantora Miloslava Kortmana.

Hostí a delegátov na úvod bohoslužobnej časti privítala poddozorkyňa Ľubica Juríčková a oboznámila konventuálov i hostí v krátkosti s históriou, ale aj radostnou súčasnosťou tohto CZ, ktorý za posledné dva roky obsadzuje v TUS prvé miesto v priemernej návšteve na službách Božích i vo finančnej obetavosti na člena, nehovoriac o ďalších premenách v budovateľskej i duchovnej oblasti.

Úvodnou liturgiou poslúžili a zároveň sa predstavili noví duchovní pracovníci v TUS, a to manželia – kapláni Daniel a Tatiana Beňuchoví, farárka Barbora Vontorčíková a kázňou slova Božieho poslúžil farár Marián Krivuš. Konvent otvoril a úvodnú reč podal sen. nám. dozorca Jaroslav Križan. Odzneli správy o činnosti sen. presbyterstva, o činnosti vnútromisijného výboru, o sen. pastorálnych konferenciách, o činnosti školského výboru, správa o sen. pokladni a hospodárení. Výročnú správu o živote seniorátu za rok 2012 podal na základe textu o Nóachovi senior Jozef Havrila. Rokovanie konventu prebiehalo podľa stanoveného programu a v bratsko-sesterskej atmosfére.

O pohostenie sa vzorne postarali sestry z domáceho CZ.
Konsenior Milan Kubík napokon poďakoval seniorovi Jozefovi Havrilovi za dve volebné obdobia zastávania služby seniora TUS k spokojnosti všetkých zborov seniorátu.

Rokovanie konventu pozdravil aj dozorca VD ECAV Ján Brozman.
Oficiálna časť konventu bola ukončená spevom hymny „Hrad prepevný“ za organového doprovodu kantorky z domáceho CZ Jaroslavy Pollákovej.

text: Peter Fabok, farár – administrátor
foto: Miroslav Kortman, zborový dozorca

 

 

 

Komentáre sú uzatvorené