Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

Farský úrad Cirkevného zboru ECAV v Považskej Bystrici

Vás v bratskej láske pozýva na

VEĽKOPIATOČNÉ Pašiové služby Božie,

ktoré sa budú konať 29.marca 2013 o 8:30hod.

v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici

kázňou slova Božieho poslúži

Prof.  ThDr. IGOR KIŠŠ

emerit. dekan EBF UK v Bratislave.

V rámci služieb Božích sa bude vysluhovať Velebná sviatosť sv. Večera Pánova a ďakovať za uzdravujúcu Božiu milosť.

SOLI DEO GLORIA – JEDINE BOHU SLÁVA

Komentáre sú uzatvorené