Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Vzácni hostia v Púchove

Počas služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV v Púchove  o 10.45 hod. sa dňa 11. augusta 2019 prihovorí kázňou slova Božieho br. farár Johannes Hillger z Wittenbergu (prekladá ses. Erika Sukovská). Služby Božie budú obohatené hudobným medailónom v podaní huslí a organa.

Komentáre sú uzatvorené