Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Voľby biskupa VD

V  rámci služieb Božích v nedeľu, 20. októbra 2013 sa bude konať zborový volebný konvent, ktorého bodom bude hlasovanie konventuálov pri voľbe biskupa nášho Východného dištriktu. Predsedníctva seniorátov Východného dištriktu na zasadnutí kandidačnej rady dňa 1. októbra 2013 kandidovali pre voľby biskupa Východného dištriktu ECAV Mgr. Ondreja Koča a Mgr. Slavomíra Sabola.
Životopis a program oboch kandidátov je v printovej verzii k dispozícii vo vestibule nášho chrámu, alebo na stránke našej evanjelickej cirkvi www.ecav.sk

Komentáre sú uzatvorené