Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Stretnutie zborového presbyterstva

V nedeľu, 3. februára 2013 sa bude  konať po skončení služieb Božích v zborovej miestnosti pracovné stretnutie nášho presbyterstva.

Hlavným bodom programu bude príprava výročného konventu.

Komentáre sú uzatvorené