Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Stretnutie zborového presbyterstva a konvent

Pracovné stretnutie zborového presbyterstva sa bude konať po službách Božích v nedeľu, dňa 18. 8. 2013. Program bude upresnený.

V nedeľu, dňa 25. 8. 2013 sa uskutoční v rámci služieb Božích zborový konvent.

Komentáre sú uzatvorené