Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV Považská Bystrica,
Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
Vás v bratskej láske pozývajú na Slávnostné služby Božie pri príležitosti 10. výročia posviacky Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci
a zriadenia Denného diakonického stacionára – SED Považská Bystrica, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 3. novembra 2013 o 9:00 hod.
v evanjelickom kostole v Považskej Bystrici.
Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bude dôstojný brat Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD ECAV na Slovensku.
Programom poslúži spevokol CZ ECAV z Podlužian a mládežnícky zbor ECAV z Prahy.

Komentáre sú uzatvorené