Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Voľby ECAV

Vo voľbách generálneho biskupa z celkového počtu 21 772 prítomných hlasov získali:
kandidát Miloš Klátik 14 910 hlasov, čo je 68,48 %,
kandidát Boris Mišina 6 482 hlasov, čo je 29,77 %.

Kandidát Miloš Klátik bol zvolený za generálneho biskupa ECAV na Slovensku.

Vo voľbách generálneho dozorcu z celkového počtu 21 795 prítomných hlasov získali:
kandidát Ján Brozman 9 443 hlasov, čo je 43,33 %,
kandidát Imrich Lukáč 11 995 hlasov, čo je 55,04 %.

Kandidát Imrich Lukáč bol zvolený za generálneho dozorcu ECAV na Slovensku.

Komentáre sú uzatvorené