Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Voľby biskupa VD ECAV

Začiatkom budúceho roka 2020 skončí druhé funkčné obdobie brata biskupa Mgr. Slavomíra Sabola, ktorý verne a požehnane zastával úrad biskupa Východného dištriktu ECAV od r. 2008.
Preto Dištriktuálne presbyterstvo Východného dištriktu ECAV (DP VD) na svojom zasadnutí dňa 6. septembra 2019 v Prešove v zmysle Cirkevného zákona č. 11/1994 par. 28 Uznesením č. 26A/2019 vypísalo v cirkevných zboroch Východného dištriktu ECAV voľby na funkciu biskupa Východného dištriktu ECAV na Slovensku na nové funkčné obdobie 2020 – 2026. Zároveň Uznesením č. 26B/2019 schválilo nasledujúci časový harmonogram volieb:
  • 30. 09. 2019 – 15.00 hod. – kandidačná porada
  • 20. a 27. 10. 2019 volebné konventy v CZ VD
  • 8. 11. 2019 sčítacia komisia
  • 8. 11. 2019 riadne zasadnutie DP VD, na ktorom sa vyhlásia výsledky 1. kola volieb a v prípade potreby sa vyhlási 2. kolo volieb
  • 24. 11. a 1. 12. 2019 volebné konventy v CZ VD 2. kola volieb
  • 13. 12. 2019 sčítacia komisia
  • 13. 12. 2019 zasadnutie DP VD, na ktorom sa vyhlásia výsledky 2. kola volieb – konečný výsledok

Komentáre sú uzatvorené