Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Zosnul farár Jaroslav Moncoľ

Jaroslav MoncolMoncolNa Cyrila a Metoda 5. júla 2013 usnul v Pánu brat ThMgr. Jaroslav Moncoľ,
evanjelický a. v. farár v. v., ktorý pôsobil aj v našom cirkevnom zbore.

Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v utorok 9. júla o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom.

* * *

Do Považskej Bystrice prišiel z Krompách, kde posledné 3 roky bol námestným kňazom. Po ustanovení Generálnym biskupským úradom v Bratislave s platnosťou od 1. 8. 1973 sa začína jeho pôsobenie v Považskej Bystrici. Najprv ako námestný farár a od 1. 9. 1987 do 15. 8. 1990 ako riadne zvolený farár viedol cirkevný zbor v období tzv. konsolidácie, keď cirkev a náboženstvo trpeli pod silným politickým a ideologickým tlakom. Napriek všetkým ťažkostiam, vyplývajúcim z postavenia evanjelického farára, venoval sa s celou svojou rodinou veľmi zodpovedne a oddane duchovnej službe. Odbavoval služby Božie, vyučoval deti, viedol mládež, snažil sa udržať malý zmiešaný spevokol. Popri duchovnej práci sa venoval údržbe a opravám Zborového domu.  Pôsobenie v Považskej Bystrici ukončil  19. augusta 1990. Rozhodol sa odísť do svojho rodného kraja, kde aj po odchode na dôchodok krátko pomáhal cirkevnému zboru v Poltári.
S manželkou Annou, rod. Kachničovou žil v Uhorskom pri Lučenci. Spolu vychovali dcéry Kornéliu a Júliu, obe sú farárkami ECAV na Slovensku. J. Moncoľ napísal viaceré teologicky orientované práce a napísal pozoruhodnú knihu Zákon a evanjelium, ktorá je súhrnom jeho celoživotného štúdia v tejto tematike.

Mgr. Miroslav Kortman

Komentáre sú uzatvorené