Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Slávnostné služby Božie

nová kazateľňaDňa 11. marca 2012, v III. nedeľu pôstnu pozývame o 08.30h. na slávnostné služby Božie s Večerou Pánovou pri príležitosti posviacky novej kazateľnice v Evanjelickom a.v. kostole Považská Bystrica.

Kázňou slova Božieho poslúži Rev. Dr. Dušan Tóth z Kanady.
Posviacku novej kazateľnice vykoná Mgr. Jozef Havrila, senior Turčianskeho seniorátu ECAV.
Slávnostné služby Božie obohatí svojím vystúpením spevokol Chrámový zbor apoštola Pavla – Brezno.

Program posviacky kazateľnice

 

 

 

 

 

Komentáre sú uzatvorené