Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Stretnutie pracovníkov, funkcionárov Turčianskeho seniorátu

V utorok, dňa 15. septembra 2015 sa bude konať v Žiline neformálne stretnutie neordinovaných pracovníkov, služobníkov nášho Turčianskeho seniorátu.
Pozvánka platí pre spolupracovníkov duchovných pastierov z radov presbyterov, členov výborov, kostolníkov, dozorcov, kurátorov, účtovníkov, pokladníkov, kantorov, vedúcich mládeže…
Začiatok v čase od 08.30 – 09.00 hod. v zborovej miestnosti CZ Žilina.

Program:
Privítanie, modlitba, prednáška a diskusia na tému : Úlohy, práva a povinnosti neordinovaných v COJ ECAV na Slovensku, Duchovný život v CZ a hospodárenie CZ v zmysle CPP, – rozhovory v skupinách, pozdravy, piesne a príhovory neordinovaných, spoločný obed, hodnotenie 1. časti, modlitebná chvíľa, záver.
Od  14.00 hod. bude spoločná návšteva hradu Lietava a voľný program v Žiline.
Predpísané oblečenie: Turistické, športové, neformálne …

Komentáre sú uzatvorené