Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Správa zo slávnosti

 ObalkaECAV_2c70 . výročie posviacky

Dňa 23. 6. 2013 sa v Zborovom dome evanjelickej cirkvi a.v. v Považskej Bystrici uskutočnili za účasti  veľkého počtu veriacich a ďalších vzácnych hostí Slávnostné služby Božie pri príležitosti 70. výročia posviacky Zborového domu.  Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat PhDr. Mgr. Miloš Klátik PhD., generálny biskup ECAV na Slovensku. Túto významnú udalosť poctili svojou návštevou ďalší poprední predstavitelia ECAV na Slovensku, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, primátor mesta doc. PhDr. PaedDr. Karol Janas, PhD. a ďalší predstavitelia spoločenského a kultúrneho života. V rámci služieb Božích bola uvedená nová knižná publikácia Pamätnica cirkevného zboru ECAV v Považskej Bystrici, ktorú zostavil Mgr. Miroslav Kortman. Pamätnica približuje históriu evanjelictva na Považí a cirkevného zboru v Považskej Bystrici.

Popoludní o 14.00 hod. sa v Zborovom dome uskutočnil  kultúrny program, v ktorom sa predstavili komorný acapellový zbor ACAPEOPLE pri ZUŠ Považská Bystrica, vokálno-inštrumentálna skupina Musica Natura z Kočína-Lančára pri Trnave a kapela Wagaband v zložení Mgr. Dobroslav Kortman, PhDr. Daniel Ježík, Ing. Jaroslav Krasňan.

Mgr. Miroslav Kortman

fotogaléria tu >>>

Komentáre sú uzatvorené