Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Rozlúčky

So zármutkom oznamujeme, že dňa 1. februára 2017 usnula vo veku 99 rokov naša spolusestra vo viere a príbuzná Žofia Šimčíková.
V tejto časnosti sa s ňou rozlúčime v nedeľu, dňa 5. februára 2017 o 14.00 hod. v našom kostole.

So zármutkom oznamujeme, že dňa 31. januára 2017 usnul vo veku 69 rokov náš spolubrat vo viere a príbuzný Ivan Kedro.
V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v piatok dňa 3. februára 2017 o 15.00 hod. v našom kostole.

 

Komentáre sú uzatvorené