Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Rozlúčky

So zármutkom oznamujeme, že dňa 1. februára 2017 usnula vo veku 99 rokov naša spolusestra vo viere a príbuzná Žofia Šimčíková.
V tejto časnosti sa s ňou rozlúčime v nedeľu, dňa 5. februára 2017 o 14.00 hod. v našom kostole.

So zármutkom oznamujeme, že dňa 31. januára 2017 usnul vo veku 69 rokov náš spolubrat vo viere a príbuzný Ivan Kedro.
V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v piatok dňa 3. februára 2017 o 15.00 hod. v našom kostole.

 

Stretnutie presbyterstva

Pracovné stretnutie zborového presbyterstva sa uskutočnilo v stredu, dňa 1. februára 2017 o 18.00 hod. v zborovej miestnosti.
Hlavným bodom bola príprava celozborového konventu.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 8. januára 2017 usnul v Pánu vo veku nedožitých 81 rokov náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec a príbuzný Milan Bartoš.

V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili dňa 10. januára 2017 na Starom cintoríne v Považskej Bystrici.

Rozpis služieb Božích

rozpis-sluzieb-vianoce-2016

20 rokov služby SED v Košeci

001056030025008069070084

 

 

 

 

 

V stredu, dňa 14. decembra 2016 si Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci pripomenulo 20. výročie svojho zriadenia.
Začiatky neboli jednoduché. Museli sme sa boriť s mnohými ťažkosťami a prekonávať rôzne prekážky, aby tento ušľachtilý projekt mohol slúžiť našim blížnym odkázaným na praktickú kresťanskú službu lásky – diakoniu. Začínali sme s terénnou opatrovateľskou službou, kde okrem opatrovateliek túto službu vykonávali aj mnohí „civilkári“ z náhradnej vojenskej služby. Popri tom sme započali s výstavbou terajšieho diakonického zariadenia. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov výstavba prebiehala etapovite. Kapacita v dnešnom modernom, špičkovo vybavenom zariadení je 70 klientov o ktorých sa stará kolektív 45 kvalifikovaných zamestnancov s mnohými ďalšími spolupracovníkmi. V rámci siete stredísk ED ECAV na Slovensku to košecké sa radí medzi najväčších a čo do kvality poskytovaných sociálnych služieb v rámci trenčianskeho samosprávneho kraja je bezkonkurenčné! Za toto dielo lásky a služby ako aj jeho 20 ročnú činnosť sme ďakovali  v rámci Slávnostnej adventnej večierne, ktorú sme zorganizovali na stredu 14. decembra do košeckého evanjelického kostola. Pútavou kázňou bohoslužobné zhromaždenie oslovil br. biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda na text: Skutky apoštolov 9,36.  „Byť bohatý, mať všetkého hojnosť  je snom nejedného človeka. Ale je to naozaj to pravé bohatstvo, o ktoré sa majú ľudia vo svojom živote snažiť? Fakt si myslíme, že podriadiť svoj život hlavne hromadeniu majetkov, hmotného zabezpečenia je to správne? Veľa krát sa stáva, že ten čo má už všetkého dostatok, chce ešte viac a viac. Takýto človek sa stáva otrokom svojej mamony. Náš kázňový text nám hovorí o žene menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. Žila v prístavnom meste Jope. Ako prístavné mesto malo veľmi zmiešané obyvateľstvo: Židov, Helenistov, Grékov a iných. Zaujímavosťou je, že tam boli už aj kresťania a medzi nimi vynikala Tabita. Vieme o nej, že bola učeníčkou, konala mnoho dobrých skutkov. Pre vdovy v meste šila šaty, plášte a dávala chudobným almužny. Nemala čas sa veľmi zaoberať sama sebou, pomáhala tým, čo to potrebovali.
Aj dnes máme medzi nami takých o ktorých môžeme povedať, že sú bohatí na dobré skutky. Ste to aj vy, ktorí ste pred 20 rokmi pochopili, že naša viera sa prejavuje aj skutkami lásky. Pán Ježiš sa teší, keď vidí ľudí, ktorí veria v Neho naozaj úprimne a ich živá viera sa prejavuje automatickým konaním dobrých skutkov. Každý človek má nejaký talent a je dobre, keď ho bude rozvíjať a bude vedieť ním pomôcť aj druhým.  Využime svoje dobré schopnosti nielen pre seba, ale pomôžme aj iným! Prajem Vám, aby tomu tak bolo, aby aj v budúcnosti sme sa dokázali tešiť z dobrého diela košeckej diakonie, ktoré vychádza z Kristovho evanjelia a mnohým pomáha. “

Liturgiou poslúžili bratia farári Miroslav Eštok, Peter Fabok, Michal Tekely, Jozef Pacek, prihovoril sa brat senior TUS Marián Kaňuch. Organoval Martin Melišík z Púchova.  Brat diakon Ľubomír Marcina zakladateľ a horlivý budovateľ nielen košeckej diakonie ale aj kostola v Košeci, vo svojom príhovore pripomenul bohumilú činnosť SED v Košeci od jeho neľahkých začiatkov až po dnes, pričom ďakoval Pánu Bohu, že mu poslal do cesty skvelých, oddaných a obetavých ľudí- skutočných odborníkov a to hlavne v osobe riaditeľa zariadenia  Marcela Breče a vrchnej sestry Anny Kušnírovej, ako aj celému personálu, spolupracovníkom i dobrodincom. Osobne za 20 ročnú podporu a pomoc poďakoval generálnemu riaditeľovi Považskej cementárne Ladce Antonovi Barcíkovi, mužovi s veľkým, šľachetným a veriacim srdcom. V pozdravoch zazneli príhovory starostu obce Košeca Radomíra Brtáňa, predsedu TSK Jaroslava Bašku, a povereného riaditeľa Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku Jána Gaspera.  Za prítomných dekanov rim. kat. cirkvi Mareka Jesenáka, Jána Mihoka a miestneho rim. kat. farára Jána Čepelu sa prihovoril  Peter Valent, rim kat. kňaz a dlhoročný sprievodca pútnikov po svätej zemi, ktorý má už  12 rokov v našom diakonickom zariadení svoju ťažko chorú matku. Sestra poddozorkyňa CZ ECAV Považská Bystrica Ľubica Juríčková v pozdrave pripomenula 25. výročie ordinácie – vysviacky br. diakona Ľubomíra Marcinu ich terajšieho duchovného pastiera. Vyzdvihla jeho príkladnú obetavú službu ako verného služobníka a šafára tajomstiev Božích. Slávnostnú atmosféru umocnil vystúpením aj 32 členný kresťanský spevácky zbor z Košece pod vedením dirigenta – kantora Viliama Zermegha.  Podujatie pokračovalo občerstvením a bratsko – sesterských  srdečných rozhovoroch  v priestoroch jedálne SED Košeca.

Anna Kušnírová, predsedníčka SR SED Košeca

Poďakovanie

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Považská Bystrica ďakuje mestu Považská Bystrica, zvlášť primátorovi doc. Dr. Karolovi Janasovi – primátorovi mesta za finančnú dotáciu z rozpočtu mesta na rozvoj, ochranu a prezentáciu duchovných a kultúrnych hodnôt, na náboženské podujatia a podporu aktivít v súvise s 500. výročím Lutherovej reformácie, v sume 300€

Predsedníctvo a presbyterstvo Cirkevného zboru ECAV Považská Bystrica aj týmto spôsobom vyslovuje mestu úprimné poďakovanie, ktoré bolo tlmočené aj v rámci oznamov z kazateľne počas bohoslužieb v našom zbore.

Ľubomír Marcina, duchovný správca

Praha – Operácia Andrej

img_20161022_111005p1020362p1020366Stredisko Evanjelickej DIAKONIE v Košeci,  sa podujalo sprostredkovať ďalší náročný medicínsko – operačný zákrok pre mladého brata Andreja Dudáša z Porúbky okres Žilina. Tohtoročný 5. august si vyžiadal  obeť havárie motorky a to práve v deň jeho 25. narodenín. O záchranu mladého ľudského života sa po havárii  snažilo množstvo našich lekárov a zdravotníckych pracovníkov. Avšak zranenia boli natoľko závažné, že bolo treba osloviť odborníkov, špecialistov Neurochirurgickej kliniky Fakultnej nemocnice – Kráľovské vinohrady  v Prahe, pretože takéto náročné zákroky sa na Slovensku nevykonávajú. Matka zraneného Andreja, mimochodom vdova, sa preto obrátila o pomoc aj na SED v Košeci, v nádeji sprostredkovať takýto zákrok. Naše zariadenie promptne reagovalo na jej žiadosť a na základe dobrých vzťahov kontaktovalo Neurochirurgickú kliniku, osobne jej prednostu Prof. MUDr. Pavla Haninca, CSc., špičkového odborníka svetového formátu ( mimochodom Slováka).  Nesmierne si vážime ochotu a pomoc členky Správnej rady Evanjelickej Diakonie  na Slovensku MUDr. Zlatice Krupičkovej spolu s manželom Ing. Vladimírom Krupičkom, ktorí osobne doručili potrebné CT vyšetrenia do Prahy a dojednali  termín operácie.  Po transporte a mnohých vyšetreniach zraneného Andreja v Prahe, bola naplánovaná niekoľkohodinová  operácia ťažko porušeného ramena na 20. október 2016.
Opäť tvrdým orieškom bolo získať náročné finančné krytie operácie zo zdravotnej poisťovne. Po úspešnej operácii sme mohli v sobotu 22. októbra  navštíviť pacienta pri jeho nemocničnom lôžku v doprovode jeho statočnej matky Moniky  Dudášovej, Ing. Marcela Breče, riaditeľa SED v Košeci i mladého brata Lukáša Valaského, študenta medicíny UK v Prahe. Brat diakon Ľubomír Marcina, správca SED v Košeci v modlitbách  pri jeho lôžku oslavoval Hospodina za Božiu milosť preukázanú bratovi Andrejovi skrze tým zdravotníckych odborníkov. Čítaj ďalej Praha — Operácia Andrej

Pozvánka

pozvanka-20vyrocie-webStredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
Vás v bratskej láske pozýva na slávnostnú adventnú večiereň
pri príležitosti 20. výročia založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, ktorá sa uskutoční v stredu 14. decembra 2016 o 16:30 hod. v evanjelickom kostole v Košeci spojenú s koncertom kresťanského spevokolu z Košece.
Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bude dôstojný brat Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku.

Rozlúčka

Vo veku nedožitých 40 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Miriam Nováková.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 9. novembra 2016 na Novom cintoríne v Považskej Bystrici.

Z Poďakovania za zemské úrody

2_20161006_1610401_20161006_161055

Page 3 of 1612345...10...Last »