Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

pozvanka-20vyrocie-webStredisko Evanjelickej DIAKONIE Košeca
Vás v bratskej láske pozýva na slávnostnú adventnú večiereň
pri príležitosti 20. výročia založenia Strediska Evanjelickej DIAKONIE v Košeci, ktorá sa uskutoční v stredu 14. decembra 2016 o 16:30 hod. v evanjelickom kostole v Košeci spojenú s koncertom kresťanského spevokolu z Košece.
Slávnostným kazateľom pri tejto príležitosti bude dôstojný brat Mgr. Milan Krivda, biskup ZD ECAV na Slovensku.

Rozlúčka

Vo veku nedožitých 40 rokov usnula naša spolusestra vo viere a pre rodinu príbuzná Miriam Nováková.
V tejto časnosti sme sa s ňou rozlúčili dňa 9. novembra 2016 na Novom cintoríne v Považskej Bystrici.

Z Poďakovania za zemské úrody

2_20161006_1610401_20161006_161055

Z posviacky kostola v Ladcoch

Z príhovoru br. farára Ľubomíra Marcinu pri posviacke kostola v Ladcoch, dňa 8. októbra 2016.
Videosúbor z archívu TV Lux na stiahnutiu tu /veľkosť 247 MB/

Zborové aktivity

V stredu od 16.00 hod. sa koná v zborovej miestnosti konfirmačná príprava, podučky.
V stredu od 17.00 hod. sa koná v zborovej miestnosti biblická hodina dospelých.

Pozvánka

ako-budovat-web

Akadémia spevokolov

akademia-spevokolov-2016-webplagat-spevokoly-2016

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že vo veku 61 rokov usnul Jozef Marcina, brat nášho br. farára Ľubomíra Marcinu.
Pohrebná rozlúčka sa uskutoční v stredu, dňa 14. septembra 2016 o 16.00 hod. v Dome smútku na cintoríne v Púchove.

Pozvánka na stretnutie neordinovaných pracovníkov

Predsedníctvo Turčianskeho seniorátu ECAV pozýva na neformálne stretnutie neordinovaných pracovníkov cirkevných zborov TUS, ktoré sa bude konať vo štvrtok, 15.9.2016 od 9.00 hod v Žiline.
Pozvaní sú dozorcovia, poddozorcovia, kurátori, presbyteri, kostolníci, zvonári, účtovníci, pokladníci,…, vedúci mládeží, pracovníci pre detskú besiedku, diakoniu, kantori, atď.)
Prednáškou  na tému: “Božia láska – východisko pre komunikáciu a medziľudské vzťahy v cirkvi”  poslúži sestra Katarína Valčová zo Žilinskej univerzity.

Pozvánka na Deň zborovej diakonie

pozvanka_16_strana_2pozvanka_16_strana_1

Page 3 of 1512345...10...Last »