Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Smútočný oznam

Pozostalá rodina so zármutkom oznamuje, že dňa 14. augusta 2017 v nemocnici v Prahe usnul vo veku 63 rokov ich drahý Miroslav Cupan.
Smútočný obrad a uloženie urny sa uskutočnilo v piatok, dňa 1. septembra 2017 v našom kostole a na cintoríne v Považskej Bystrici.

Smútočný oznam

Parte - M. Blaho

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Považská Bystrica v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci
vás v bratskej láske pozýva na slávnostné služby Božie s vysluhovaním sv. Večere Pánovej,
ktoré sa konajú v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie v nedeľu, dňa 6. augusta 2017 o 8.30 hod. v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici.
Slávnostným kazateľom bude Dp. Johannes Hillger, farár s Lutherstadt Wittenberg. Liturgujú duchovní: Peter Fabok, Michal Tekely a Ľubomír Marcina.
Organovou hrou poslúži Mgr. Miroslava Tekely, na husliach sprevádza Katrin Hauzer, huslistka komorného orchestru Halle – Nemecko.
Do programu slávnostnej atmosféry prispeje folklótna spevácka skupina zo Záriečia a odznejú pozdravy hostí Doc. Dr. Karola Janasa, primátora mesta Považská Bystrica a Ing. Jaroslava Bašku, predsedu TSK.

Rozlúčka

So zármutkom oznamujeme, že dňa 8. júna 2017 vo veku 59 usnul náš spolubrat vo viere a pre rodinu manžel, otec, starý otec, brat a príbuzný Ľubomír Pončík.

V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v pondelok, dňa 12. júna 2017  na Novom cintoríne v Považskej Bystrici.

Podujatie Oslobodení Božou milosťou

V dňoch 20.-21.mája /sobota-nedeľa/ 2017 sa uskutočnilo na pôde Cirkevného zboru ECAV Žilina v rámci 500. výročia reformácie podujatie Oslobodení Božou milosťou.
Poďakovanie vyjadrujeme členom nášho zboru, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia.

 

Konvent Turčianskeho seniorátu ECAV

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu ECAV sa konal v Cirkevnom zbore ECAV Sučany, fílii Lipovec v nedeľu, dňa 26. marca 2017.

Smútočný oznam

parte LackoSo zármutkom, ale v nádeji na večný život a spasenie oznamujeme, že dňa 19. februára 2017 usnul vo veku 88 rokov br. farár a konsenior v.v. Ján Lacko, ktorý účinkoval o.i. v Púchove a Lazoch pod Makytou.

Rozlúčka sa uskutočnila vo štvrtok, dňa 23. februára 2017 o 14.00 hod. v evanjelickom kostole v Bratislave-Petržalke.

Výstava Cithara sanctorum

plagat citara sanctorumbrozura- cithara_Strana_1brozura- cithara_Strana_2brozura- cithara_Strana_3brozura- cithara_Strana_4brozura- cithara_Strana_5brozura- cithara_Strana_6brozura- cithara_Strana_7brozura- cithara_Strana_8

Rozlúčky

So zármutkom oznamujeme, že dňa 1. februára 2017 usnula vo veku 99 rokov naša spolusestra vo viere a príbuzná Žofia Šimčíková.
V tejto časnosti sa s ňou rozlúčime v nedeľu, dňa 5. februára 2017 o 14.00 hod. v našom kostole.

So zármutkom oznamujeme, že dňa 31. januára 2017 usnul vo veku 69 rokov náš spolubrat vo viere a príbuzný Ivan Kedro.
V tejto časnosti sme sa s ním rozlúčili v piatok dňa 3. februára 2017 o 15.00 hod. v našom kostole.

 

Stretnutie presbyterstva

Pracovné stretnutie zborového presbyterstva sa uskutočnilo v stredu, dňa 1. februára 2017 o 18.00 hod. v zborovej miestnosti.
Hlavným bodom bola príprava celozborového konventu.

Page 3 of 1712345...10...Last »