Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

FS Mestečko pozýva

Spievanie_mestecko_2019Folklórna skupina Mestečko v spolupráci s obcou Mestečko a cirkevným zborom Záriečie vás pozýva na SPIEVANIE Z TRANOSCIA.
Termín – sobota 20. apríla o 18:00 v dome kultúry v Mestečku.
Spievať sa budú známe i menejznáme, pôstne a veľkonočné piesne z Tranovského kancionála.
Spievať sa bude podľa vytlačených poriadkov.

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu

V nedeľu, dňa 31. marca 2019 sa v priestoroch Biblickej školy v Martine uskutočnil výročný konvent nášho Turčianskeho seniorátu ECAV.

Posviacka píšťalového organa v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore sme mali možnosť prežiť v 3. pôstnu nedeľu 24. marca 2019 vzácnu a požehnanú príležitosť – posviacku píšťalového organa.

Za hlaholu zvonov vchádzal do preplneného Božieho chrámu dôstojný brat Ján Hroboň, biskup ZD ECAV na Slovensku v sprievode brata Mariana Kaňucha, seniora TUS a 8. duchovných pastierov. Slávnostný vstup sprevádzala pieseň Otvorte mi krásnu bránu za sprievodu digitálneho organa, sláčikového kvarteta a mohutného spevu celého bohoslužobného zhromaždenia. Vzácnych hostí, ako aj všetkých prítomných privítala poddozorkyňa nášho CZ, Ľubica Juríčková. V kázni Božieho slova na základe biblického textu: Fil. 2,1-6, brat biskup, Ján Hroboň, zdôraznil aktuálnu potrebu jednoty v cirkvi a význam každého jednotlivca pre toto spoločenstvo. Ako príklad uviedol práve píšťalový organ. “Hoci zvonku vidíme len pár desiatok výstavných a naleštených organových píšťal, ďalšie stovky sú ukryté vo vnútri. Ale pre plné rozvinutie organovej hudby sú dôležité všetky – všetky vo svojej odlišnej veľkosti a zvukovej rozmanitosti. A tak, ako vzduch prúdiaci do píšťal, riadený organistom, vnáša život do tohto kráľovského nástroja, máme i my byť naplnení Duchom svätým a  v našom živote i v cirkvi živým svedectvom viery.” Po hodnotnom vstupe sláčikového kvarteta, ktoré zaznelo na uctenie požehnanej pamiatky kantorov CZ Miloslava Kortmana a Marty Blahovej, brat administrátor CZ, Peter Fabok, uviedol 18 nových presbyterov CZ Považská Bystrica. Akt posviacky nového organa vykonal dôstojný brat biskup Ján Hroboň. Následne po Confirma Deus profesorka žilinského konzervatória Marta Gáborová rozozvučala nový dvojmanuálový píšťalový organ skladbou J.S. Bacha – Toccata C dur BWV 564. Históriu nadobudnutého organa prečítal brat diakon Ľubomír Marcina, ktorý zároveň podal dojímavé svedectvo o Jánovi Bohdanovi Hroboňovi, otcovi novozvoleného brata biskupa Jána Hroboňa, ktorého meno sa v tej dobe „temna“ často skloňovalo na vtedajšom Okresnom výbore KSČ v Považskej Bystrici, u cirkevného tajomníka a eštebákov, ktorým bol nepohodlný, hlavne pre zanietenú prácu s mládežou, ktorej brat Marcina bol súčasťou. Aj napriek tomu sa J.B. Hroboň nedal zastrašiť, ani kúpiť za žiadnu cenu na spoluprácu s vtedajším ateistickým režimom. Svoju službu Bohu a Jeho ľudu ako ev. farár v Lazoch pod Makytou konal horlivo a nebojácne  s veľkou podporou manželky Milušky a celej početnej rodiny. Po sólo speve  Dvořákovho 23. žalmu v podaní opernej speváčky Terezky Janekovej poďakoval nášmu duchovnému pastierovi brat Peter Kedro,  dozorca CZ. Vyzdvihol jeho neúnavnú horlivosť, obetavosť a nezištnú službu, ktorú už desiaty rok koná v považskobystrickom CZ, ktorý pod jeho vedením dosahuje skvelých a viditeľných výsledkov. Okrem prvenstva v návštevnosti služieb Božích v rámci TUS, konania rôznych misijných podujatí v celom regióne, záslužnú prácu v Stredisku Evanjelickej DIAKONIE Košeca, až po zveľaďovanie cirkevnozborových priestorov. O jeho príkladnej obetavosti svedčí aj tento kráľovský nástroj – píšťalový organ, ktorý vo vlastnej réžii v spolupráci s bratom Martinom Melišíkom, poddozorcom TUS, zaobstaral a pre náš kostol daroval. S pozdravom a slovami uznania sa bohoslužobnému zhromaždeniu prihovoril aj brat senior TUS Marián Kaňuch. Po záverečnej liturgii, hymne Hrad prepevný a podaním rúk, sa v radostnej atmosfére veriaci rozchádzali, vyprevádzaní postlúdiom J.S. Bacha – Toccata D mol BWV 565. Milé stretnutie s bratom biskupom Jánom Hroboňom, ktorému je tento kraj veľmi blízky a vzácny, nakoľko tu vyrastal, pokračovalo pri občerstvení v zborovej sieni, ktoré ochotne pripravili sestry z nášho CZ a SED Košeca. Odtiaľ naši hostia pokračovali v prehliadke nového pútnického miesta na hore Butkov (Ladce) v sprievode brata Antona Barcíka, generálneho riaditeľa Považskej cementárne a.s., Ladce, sponzora mnohých projektov ECAV a Diakonie, ktoré vzniklo práve vďaka nemu, s ústredným 12 metrov vysokým krížom a ďalšími kresťanskými symbolmi. Požehnané chvíle s bratom biskupom zažili napokon aj klienti a personál v kaplnke  Strediska Evanjelickej DIAKONIE Košeca, kde brat biskup mal príhovor, pomodlil sa a následne prítomným udelil požehnanie. Ďakujeme Pánu Bohu i všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli ku krásnej duchovnej atmosfére týchto povznášajúcich služieb Božích. Napokon vyprosujeme našim bratom biskupom hojnosť Božieho požehnania, rozvahy a múdrosti pri spravovaní nášho Siona – drahej ECAV na Slovensku.

Nový píšťalový organ už počas nasledujúcich pôstnych večierní a nedeľných služieb Božích rozozvučí aj náš nádejný kantor, iba 14 ročný konfirmand, Samko Boško, ktorého na túto dráhu pripravuje práve brat Martin Melišík, za podpory sestry kantorky CZ Jaroslavy Polákovej. V rámci série organových koncertov na novom organe, ako prvý bude účinkovať brat Ján Vladimír Michalko z Bratislavy, a to v sobotu 27. apríla 2019 o 17:00 hodine. Srdečne Vás pozývame.

Ľubica Juríčková, poddozorkyňa CZ

Slávnostné služby Božie

plagát pozvánka Považská Bystrica organ 24 marec 2019

Stretnutie presbyterstva

V piatok, dňa 22. marca sa uskutoční o 18.00 hod. v zborových priestoroch pracovné stretnutie zborového presbyterstva.
Hlavným bodom programu bude príprava slávnosti a úvod presbyterov v nedeľu, dňa 24. marca 2019.

Zborové presbyterstvo

Ako už bolo oznámené v počas nedeľných služieb Božích, vo štvrtok, dňa 7. februára 2019 sa o 18.00 hod. uskutočnilo v zborových priestoroch pracovné stretnutie zborového presbyterstva.
Hlavnými bodmi boli príprava výročného konventu a doplňujúce voľby nových presbyterov.

Rozlúčka

Dňa 17. januára 2019 sme sa v Kostolci rozlúčili s naším v Pánu zosnulým spolubratom vo viere a pre rodinu otcom, starým otcom, prastarým otcom, bratom a príbuzným Štefanom Rinaldom Gašom, ktorý usnul vo veku 88 rokov.

Zborový časopis Emanuel

 

Časopis Emanuel vo formáte PDF si môžete stiahnuť kliknutím na tento odkaz

 

Pozvánka

thurzoV stredu, dňa 12. decembra sa uskutočnila v našich zborových priestoroch prednáška spojená s prezentáciu na tému „Uhorský palatín JURAJ TURZO  organizátor evanjelickej cirkvi na Slovensku”. Prednášala PhDr. Jana Kurucárová.

 

Zborové presbyterstvo

V stredu, dňa 12. decembra sa uskutočnilo v zborových priestoroch pracovné stretnutie zborového presbyterstva.

Page 2 of 2112345...1020...Last »