Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Kýčerského spievanky 2012

Občianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici, Evanjelický cirkevný zbor Lazy pod Makytou,  Obec Lazy pod Makytou, Naša dolina n.o.

pozývajú žiakov ZŠ a SŠ s evanjelickým a r.katolíckym vierovyznaním na II. ročník súťaže žiakov ZŠ a SŠ regiónu Považie “Kýčerského spievanky” v prednese poézie, konanej pri príležitosti 156. výročia narodenia básnika a národovca Pavla Kokeša – Kýčerského.
Súťaž motivuje žiakov a študentov ku spoznávaniu poetickej tvorby s duchovnou tematikou a podnecuje ich ku rozvíjaniu duchovných, konzervatívnych a vlasteneckých hodnôt.

Miesto konania : Dom histórie, Lazy pod Makytou.
Termín konania : nedeľa, 2. december 2012, I. nedeľa adventná, začiatok o 14.00hod.
Podujatie bude sprístupnené širokej verejnosti. Vstup zdarma.

Informácie a prihlášky na www.kycersky.ecav.eu

 

 

Zasadnutie presbyterstva

V piatok, dňa 9. novembra 2012 sa bude konať v zborovej miestnosti od 18.00hod. stretnutie zborového presbyterstva.

Hlavné body:

  • otázka organizácie a vedenie dorastu, mládeže v našom zbore
  • prerokovanie a schválenie projektu na získanie finančných prostriedkov

Služby Božie v najbližšom období

22. po Sv. Trojici – Pamiatka zosnulých, 4. november, – 08.30hod., výkon služieb Božích: Ľ. Marcina.

Sobáš

V sobotu, dňa 13. októbra 2012 vstúpili do stavu manželského v našom kostole Lucia Krajčiová a Jaroslav Krasňan.
Blahoželáme!

Aktualizované údaje – náboženská výuka na školách

Náboženská výuka na ZŠ
pondelok : 6. zš o 13.30hod.
utorok: 4. zš o 13. 40hod.
streda : 1.zš o 13.45hod.
štvrtok : 5. zš  o 14. 00hod.
piatok : 3. zš – 6 hodina, 8. zš – 6 hodina, gymnázium – 7. hodina, párny týždeň zš Pov. Teplá: o 13.45hod., nepárny 7.zš o 13.00hod.
Vyučujúci: Erika Sukovská, Jakub Török, Peter Fabok
Informácie: Peter Fabok /tel. 0918 828 488/
Konfirmačná výuka
piatok o 16 .00hod. mladší konfirmandi, od 17.00hod. starší konfirmandi. Vyučujúca: Erika Sukovská

Slávnostný úvod činovníkov

Termín slávnostného úvodu a sľubu novozvoleného dozorcu i presbyterov za účasti seniora J. Havrilu – nedeľa, 30. september 2012, 17. po Sv. Trojici o 8.30hod.

Pracovné stretnutie presbyterstva

V utorok, 11. septembra sa bude so zač. o 17.00hod. konať v zborovej miestnosti pracovné stretnutie nášho presbyterstva.
Hlavným bodom bude príprava novelizovaného zborového štatútu.

Kostolec

V nedeľu, dňa 9. septembra 2012 sa budú konať o 14.00hod. v Kostelci ekumenické služby Božie pri príležitosti 10. výročia posviacky Domu smútku.

TV záznam z ordinácie novokňazov

V nedeľu, 19. augusta vysiela RTVS 2 so začiatkom o 14.00 hodine záznam z ordinácie novokňazov z Michaloviec, ktorej bol účastný i teológ Dušan Vaňko z Lazov pod Makytou.

Voľby Považská Bystrica

Všetci kandidáti vo voľbách konaných dňa 22. júla 2012 získali potrebný počet hlasov ku zvoleniu. Blahoželáme im ku zvoleniu a prajeme Božie požehnanie pre ich zodpovednú funkciu v cirkevnom zbore.

Page 15 of 17« First...10...1314151617