Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

[…]

Kýčerského spievanky

[…]

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Považská Bystrica v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci vás v bratskej láske pozýva na slávnostné služby Božie s vysluhovaním sv. Večere Pánovej, ktoré sa konajú v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie v nedeľu, dňa 6. augusta 2017 o 8.30 hod. v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici. Slávnostným kazateľom bude Dp. Johannes […] […]

Z Poďakovania za zemské úrody

[…]

Zborové aktivity

V stredu od 16.00 hod. sa koná v zborovej miestnosti konfirmačná príprava, podučky. V stredu od 17.00 hod. sa koná v zborovej miestnosti biblická hodina dospelých. […]

Pozvánka

[…]

Kýčerského spievanky 2015

V nedeľu, I. adventnú, dňa 29. novembra 2015 o 14.30 hod. sa bude konať v Dome histórie v Lazoch pod Makytou IV. ročník Kýčerského spievaniek.   […]

Vnútromisijné podujatia

Na základe uznesenia zborového presbyterstva zo dňa 16. septembra 2015 sa od piatku, 25. septembra 2015 so začiatkom od 17.00 hod. v sieni detskej besiedky začne pravidelné stretanie dorastu, ktoré budú viesť Erika Sukovská, Monika Kamasová, Andrea Antalová a v prvý piatok v mesiaci Peter Fabok. […]

Detský tábor 2015

Tohtoročný denný detský tábor v CZ ECAV Považská Bystrica sa uskutočnil v dňoch 13. – 17. júla 2015 v priestoroch Zborového domu. Zúčastnilo sa ho 23 detí, 6 mládežníkov a počas jeho konania sa v tábore prestriedalo 13 dobrovoľníkov z CZ Považská Bystrica a SED Košeca. Témou tohtoročného tábora boli Ježišove podobenstvá. Deťom sme priblížili podobenstvo o desiatich pannách, o dobrom […] […]

Poďakovanie

Za účasť na víkendovom stretnutí /30.4.-2.5. 2015/konfirmandov Turčianskeho a Považského seniorátu v Medzinárodnom evanjelickom mládežníckom centre Ichthys vo Veľkom Slavkove a dôstojnú reprezentáciu nášho zboru vyjadrujem poďakovanie našim konfirmandom pod vedením zborovej katechétky Eriky Sukovskej. Peter Fabok, administrátor […]

Page 1 of 41234