Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Pozvánka

[…]

Služby Božie

* II. nedeľa adventná – 10. december 2017, služby Božie v kostole o 08.30 hod. […]

Inštalácia

V nedeľu, dňa 12. novembra 2017 sa koná od 14.00 hod. v kostole CZ ECAV Košeca inštalácia farára Dušana Vaňka za zborového farára v tom cirkevnom zbore. […]

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Považská Bystrica v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci vás v bratskej láske pozýva na slávnostné služby Božie s vysluhovaním sv. Večere Pánovej, ktoré sa konajú v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie v nedeľu, dňa 6. augusta 2017 o 8.30 hod. v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici. Slávnostným kazateľom bude Dp. Johannes […] […]

Rozpis služieb Božích

[…]

Z Poďakovania za zemské úrody

[…]

Adventný koncert 2015

Adventný koncert v Považskej Bystrici Cirkevný zbor ECAV v Považskej Bystrici v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca v rámci pravidelných večerných adventných služieb Božích zorganizoval v piatok 18. decembra 2015 adventný koncert. Zišlo sa na ňom takmer dvesto veriacich, aby na službách Božích popri duchovno-umeleckému zážitku vyjadrili aj vďaku svojmu duchovnému pastierovi br. diakonovi Ľubomírovi Marcinovi a pozdravili ho pri jeho […] […]

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV Považská Bystrica v spolupráci so SED Košeca Vás v bratskej láske pozývajú na Adventnú večieren spojenú s koncertom Miesto: Evanjelický kostol Považská Bystrica Termín: 18. december 2015 o 17.00 hod. duchovný príhovor: Mgr. Michal TËKELY organ: Dr.Art. Miroslav PIŠ spev: Mgr. Jozef PACEK Po skončení si Vás dovoľujeme pozvať na agapé pri príležitosti životného jubilea dp. Ľubomíra Marcinu – duchovného správcu […]

Poďakovanie za úrody zeme

V nedeľu, 4. októbra 2015 sa konali slávnostné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej pri Poďakovaní za úrody zeme. Slávnostným kazateľom bol Milan Diheneščík. […]

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie sa konala v nedeľu, dňa 31. mája 2015, na Svätú Trojicu. Slávnostným kazateľom bol Rev. ThDr. Dušan Tóth z Kanady. […]

Page 1 of 3123