Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie

– 18. nedeľa po Svätej Trojici * 15. október 2017. Služby Božie v kostole o 08.30 hod. […]

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Považská Bystrica v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci vás v bratskej láske pozýva na slávnostné služby Božie s vysluhovaním sv. Večere Pánovej, ktoré sa konajú v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie v nedeľu, dňa 6. augusta 2017 o 8.30 hod. v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici. Slávnostným kazateľom bude Dp. Johannes […] […]

Rozpis služieb Božích

[…]

Z Poďakovania za zemské úrody

[…]

Adventný koncert 2015

Adventný koncert v Považskej Bystrici Cirkevný zbor ECAV v Považskej Bystrici v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca v rámci pravidelných večerných adventných služieb Božích zorganizoval v piatok 18. decembra 2015 adventný koncert. Zišlo sa na ňom takmer dvesto veriacich, aby na službách Božích popri duchovno-umeleckému zážitku vyjadrili aj vďaku svojmu duchovnému pastierovi br. diakonovi Ľubomírovi Marcinovi a pozdravili ho pri jeho […] […]

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV Považská Bystrica v spolupráci so SED Košeca Vás v bratskej láske pozývajú na Adventnú večieren spojenú s koncertom Miesto: Evanjelický kostol Považská Bystrica Termín: 18. december 2015 o 17.00 hod. duchovný príhovor: Mgr. Michal TËKELY organ: Dr.Art. Miroslav PIŠ spev: Mgr. Jozef PACEK Po skončení si Vás dovoľujeme pozvať na agapé pri príležitosti životného jubilea dp. Ľubomíra Marcinu – duchovného správcu […]

Poďakovanie za úrody zeme

V nedeľu, 4. októbra 2015 sa konali slávnostné služby Božie s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej pri Poďakovaní za úrody zeme. Slávnostným kazateľom bol Milan Diheneščík. […]

Slávnosť konfirmácie

Slávnosť konfirmácie sa konala v nedeľu, dňa 31. mája 2015, na Svätú Trojicu. Slávnostným kazateľom bol Rev. ThDr. Dušan Tóth z Kanady. […]

Služby Božie

* I. nedeľa adventná – 30. november * slávnostné služby Božie o 08.30 hod. v Považskej Bystrici. Služieb Božích sa okrem iných hostí zúčastnil br. farár Johannes Hillger z Wittenbergu z NSR. Po skončení služieb Božích bol zasadený “strom reformácie”, a to pri príležitosti 80. výročia posvätenia filiálneho kostolíka v Bodinej. fotogaléria tu >>>   […]

Správa z ekumenickej bohoslužby

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov ukončili v sobotu 25. januára prvýkrát v Považskej Bystrici ekumenické bohoslužby v evanjelickom a. v. kostole. Bohoslužieb slova sa zúčastnili duchovní a veriaci evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi. Za účasti viac ako 300 veriacich kázňou ‒ homíliou poslúžil Vdp. ThLic. Mgr. Daniel Dian, rímskokatolícky kňaz a pedagóg z Bratislavy, modlitby predniesli deviati duchovní evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi. […] […]

Page 1 of 3123