Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie

  * 2. nedeľa pôstna * nedeľa, 25.2.2018 o 08.30 hod. Služby Božie s výročným celozborovým konventom za občiansky rok 2017. V stredu, dňa 21. februára sa uskutoční o 17.00 hod. I. pôstna večiereň […]

Ekumenické bohoslužby

[…]

Vitrážové okná v Považskej Bystrici

Tretiu adventnú nedeľu 17. decembra 2017 mali veriaci považskobystrického cirkevného zboru možnosť opäť prežiť povznášajúcu slávnosť na záver Roka reformácie. V rámci služieb Božích boli odovzdané vitrážové okná s kresťanskými symbolmi.Zaspievala folklórna skupina Záriečanka. Slávnostný charakter služieb Božích s prisluhovaním sviatosti Večere Pánovej umocnilo vystúpenie 30-člennej folklórnej skupiny Záriečanka z neďalekého Záriečia. Kazateľom slova Božieho pri tejto […] […]

Pozvánka

[…]

Inštalácia

V nedeľu, dňa 12. novembra 2017 sa koná od 14.00 hod. v kostole CZ ECAV Košeca inštalácia farára Dušana Vaňka za zborového farára v tom cirkevnom zbore. […]

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Považská Bystrica v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE v Košeci vás v bratskej láske pozýva na slávnostné služby Božie s vysluhovaním sv. Večere Pánovej, ktoré sa konajú v jubilejnom roku 500. výročia Reformácie v nedeľu, dňa 6. augusta 2017 o 8.30 hod. v Evanjelickom kostole v Považskej Bystrici. Slávnostným kazateľom bude Dp. Johannes […] […]

Rozpis služieb Božích

[…]

Z Poďakovania za zemské úrody

[…]

Adventný koncert 2015

Adventný koncert v Považskej Bystrici Cirkevný zbor ECAV v Považskej Bystrici v spolupráci so Strediskom Evanjelickej DIAKONIE Košeca v rámci pravidelných večerných adventných služieb Božích zorganizoval v piatok 18. decembra 2015 adventný koncert. Zišlo sa na ňom takmer dvesto veriacich, aby na službách Božích popri duchovno-umeleckému zážitku vyjadrili aj vďaku svojmu duchovnému pastierovi br. diakonovi Ľubomírovi Marcinovi a pozdravili ho pri jeho […] […]

Pozvánka

Cirkevný zbor ECAV Považská Bystrica v spolupráci so SED Košeca Vás v bratskej láske pozývajú na Adventnú večieren spojenú s koncertom Miesto: Evanjelický kostol Považská Bystrica Termín: 18. december 2015 o 17.00 hod. duchovný príhovor: Mgr. Michal TËKELY organ: Dr.Art. Miroslav PIŠ spev: Mgr. Jozef PACEK Po skončení si Vás dovoľujeme pozvať na agapé pri príležitosti životného jubilea dp. Ľubomíra Marcinu – duchovného správcu […]

Page 1 of 41234