Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Služby Božie

– 10. nedeľa po Svätej Trojici, – služby Božie dňa 25. augusta 2019 o 08.30 hod., Kajúca nedeľa […]

Spomienková ekumenická bohoslužba

[…]

Vzácni hostia v Púchove

Počas služieb Božích v Cirkevnom zbore ECAV v Púchove o 10.45 hod. sa dňa 11. augusta 2019 prihovorí kázňou slova Božieho br. farár Johannes Hillger z Wittenbergu (prekladá ses. Erika Sukovská). Služby Božie budú obohatené hudobným medailónom v podaní huslí a organa. […]

Trojnásobná slávnosť v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom kostole, v rámci slávnostných služieb Božích na Svätodušnú nedeľu, dňa 9. júna 2019, sa konala tradične slávnosť konfirmácie. V tomto roku po dvojročnej príprave bolo prijatých 10 mladých ľudí za dospelých členov v evanjelickej cirkvi. Slávnostný akt konfirmácie vykonal br. administrátor Peter Fabok, na základe biblického textu z 1. knihy Kronickej 16, 8-13. V slávnostnom príhovore […] […]

Rozpis služieb Božích

[…]

Posviacka píšťalového organa v Považskej Bystrici

V považskobystrickom evanjelickom cirkevnom zbore sme mali možnosť prežiť v 3. pôstnu nedeľu 24. marca 2019 vzácnu a požehnanú príležitosť – posviacku píšťalového organa. Za hlaholu zvonov vchádzal do preplneného Božieho chrámu dôstojný brat Ján Hroboň, biskup ZD ECAV na Slovensku v sprievode brata Mariana Kaňucha, seniora TUS a 8. duchovných pastierov. Slávnostný vstup sprevádzala pieseň Otvorte mi krásnu bránu […] […]

Slávnostné služby Božie

[…]

Jubileum košeckej diakonie – 15 rokov služby

„Čo chcem? Chcem slúžiť. Komu chcem slúžiť? Pánovi v Jeho biednych a opustených. Čo je mojou odmenou? Neslúžim pre odmenu a pre vďaku, ale z vďaky a z lásky. Mojou odmenou je, že smiem slúžiť.“ Tieto slová zakladateľa bavorskej diakonie ev. kňaza Wilhelma Löheho boli mottom 15. jubilea košeckej diakonie v nedeľu Vďakyvzdania za úrody zeme 21. […] […]

Pozvánka

[…]

Cena UPN a Spomienkové služby Božie

Cena Ústavu pamäti národa (ÚPN) a Spomienkové služby Božie v Považskej Bystrici V nedeľu 7. októbra 2018 sa v považskobystrickom evanjelickom kostole konali Spomienkové večerné služby Božie, na ktorých slovom Božím poslúžil br. administrátor Peter Fabok na základe sv. textu: Žid. 12.1-2. Pripomíname si prenasledovanie, perzekúcie a väznenie mnohých našich bratov a sestier vo viere, ktorým totalitný režim znepríjemňoval život a v mnohých prípadoch […] […]

Page 1 of 512345