Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Seniorátny deň Turčianskeho seniorátu

[…]

Smútočný oznam

[…]

Podujatie Oslobodení Božou milosťou

V dňoch 20.-21.mája /sobota-nedeľa/ 2017 sa uskutočnilo na pôde Cirkevného zboru ECAV Žilina v rámci 500. výročia reformácie podujatie Oslobodení Božou milosťou. Poďakovanie vyjadrujeme členom nášho zboru, ktorí sa zúčastnili tohto podujatia.   […]

Konvent Turčianskeho seniorátu ECAV

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu ECAV sa konal v Cirkevnom zbore ECAV Sučany, fílii Lipovec v nedeľu, dňa 26. marca 2017. […]

Pozvánka na stretnutie neordinovaných pracovníkov

Predsedníctvo Turčianskeho seniorátu ECAV pozýva na neformálne stretnutie neordinovaných pracovníkov cirkevných zborov TUS, ktoré sa bude konať vo štvrtok, 15.9.2016 od 9.00 hod v Žiline. Pozvaní sú dozorcovia, poddozorcovia, kurátori, presbyteri, kostolníci, zvonári, účtovníci, pokladníci,…, vedúci mládeží, pracovníci pre detskú besiedku, diakoniu, kantori, atď.) Prednáškou na tému: “Božia láska – východisko pre komunikáciu a medziľudské vzťahy v […] […]

Pozvánka na Deň zborovej diakonie

[…]

Stretnutie duchovných seniorátu

V pondelok, dňa 12. októbra 2015 sa konala v zborových priestoroch nášho zboru so začiatkom o 9,30 hod. seniorátna pastorálna konferencia duchovných Turčianskeho seniorátu. Za výpomoc ďakujeme všetkým ochotným bratom a sestrám z cirkevného zboru i SED Košeca. […]

Stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu

Vedenie nášho seniorátu pozýva na ďalšie seniorátne stretnutie mužov Turčianskeho seniorátu s témou: „Ohýbaj ma mamko, kým som ja Janko…“ Základným biblickým textom sú slová z knihy Prísloví 22,6: „Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej.” Téma je vhodná pre všetkých otcov, krstných otcov, starých otcov, či budúcich otcov. Stretnutie sa uskutoční v […] […]

Stretnutie pracovníkov, funkcionárov Turčianskeho seniorátu

V utorok, dňa 15. septembra 2015 sa bude konať v Žiline neformálne stretnutie neordinovaných pracovníkov, služobníkov nášho Turčianskeho seniorátu. Pozvánka platí pre spolupracovníkov duchovných pastierov z radov presbyterov, členov výborov, kostolníkov, dozorcov, kurátorov, účtovníkov, pokladníkov, kantorov, vedúcich mládeže… Začiatok v čase od 08.30 – 09.00 hod. v zborovej miestnosti CZ Žilina. Program: Privítanie, modlitba, prednáška a diskusia na tému […] […]