Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Usnul Miloslav Kortman

Dňa 24. júla 2014 vo večerných hodinách usnul v Pánu vo veku 94 rokov bývalý dlhoročný kantor a dozorca CZ ECAV v Považskej Bystrici Miloslav Kortman. Miloslav Kortman pôsobil v kantorskej službe 59 rokov, zo zdravotných dôvodov sa jej vzdal v roku 1997. Po smrti svojho otca Milana Kortmana, budovateľa a dozorcu CZ v Považskej Bystrici, ktorý sa zaslúžil o osamostatnenie a jeho […] […]

Zosnul farár Jaroslav Moncoľ

Na Cyrila a Metoda 5. júla 2013 usnul v Pánu brat ThMgr. Jaroslav Moncoľ, evanjelický a. v. farár v. v., ktorý pôsobil aj v našom cirkevnom zbore. Pohrebná rozlúčka so zosnulým bratom farárom bude v utorok 9. júla o 14.00 hod. v Ev. a. v. chráme Božom v Uhorskom. * * * Do Považskej Bystrice prišiel z Krompách, kde posledné […] […]

Rozlúčka

V utorok, 5. marca 2013 sme sa na Starom cintoríne v P. Bystrici rozlúčili v tejto časnosti s našou spolusestrou vo viere Máriou Pecháčkovou, ktorá usnula vo veku 72 rokov. […]

Rozlúčka

V pondelok, 21. januára 2013 sme sa v tejto časnosti rozlúčili s naším spolubratom vo viere Štefanom Mereďom, ktorý usnul vo veku 53 rokov. […]

Page 3 of 3123