Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Potravinová zbierka

Diakonia Košeca sa tento rok opäť zúčastňuje potravinovej zbierky. Ak môžete, príďte nás, prosíme, podporiť ľubovoľným nákupom do dubnického Tesca, v dňoch 9.-11. novembra 2017 v čase od 10.00 -20.00 hod. Nákup je možné odovzdať priamo v predajni našim dobrovoľníkom. “Ochotného darcu miluje Boh” /2 K 9,7/ […]

Zvonenie

Pri príležitosti 500. výročia reformácie sa Predsedníctvo ECAV na Slovensku obracia na Vás s odporúčaním, aby sa v deň Pamiatky reformácie v utorok 31. 10. 2017 o 13.00 hod. zvonilo na zvonoch vo všetkých cirkevných zboroch a fíliách. Aj týmto spôsobom by sme si pripomenuli toto významné výročie na slávu Božiu a Jeho chválu. Predsedníctvo ECAV na Slovensku […]

Konvent Turčianskeho seniorátu ECAV

Výročný konvent Turčianskeho seniorátu ECAV sa konal v Cirkevnom zbore ECAV Sučany, fílii Lipovec v nedeľu, dňa 26. marca 2017. […]

Výstava Cithara sanctorum

[…]

Spomienka na ThB. Petra Škodáčka

http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRVD/spomienka_na_thb_petra_Skodacka […]

Zo seniorátu

Seniorátne presbyterstvo sa uskutoční dňa 5. marca 2015 o 17.00hod. v zborovej sieni v Žiline. Seniorátny konvent sa bude konať v nedeľu, dňa 22. marca 2015 od 14.30hod. v Súľove /pobožnosť v chráme, rokovanie v kultúrnom dome/. […]

Inštalácia predsedníctva Turčianskeho seniorátu

V nedeľu, 11. januára sa bude konať od 14.00hod. v priestoroch Evanj. kostole v Žiline inštalácia, slávnostné uvedenie do funkcie nového predsedníctva nášho Turčianskeho seniorátu. […]

Kýčerského spievanky

Občianske združenie Prameň spod Makyty, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, Obec Lazy pod Makytou, Evanjelický cirkevný zbor Lazy pod Makytou a Naša dolina n.o. pozývajú v nedeľu, dňa 30. novembra 2014, v I. nedeľu adventnú od 14.00 hod. do Domu histórie na III. ročník Kýčerského spievaniek. Poslaním súťaže je motivovať žiakov ZŠ a SŠ ku […] […]

Stolový kalendár

Po skončení služieb Božích je možné zakúpiť stolový kalendár Lazy pod Makytou na rok 2015 v cene 2,50 € […]

Výsledky volieb

Výsledky volieb na funkciu predsedníctva Turčianskeho seniorátu – Marián Kaňuch získal 1926 hlasov, 98,87% hlasov konventuálov a Ján Beňuch získal 1925 hlasov, 98,81%. […]

Page 1 of 3123