Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

Krst svätý

S radosťou oznamujeme, že v sobotu, dňa 11. mája 2019 prijali sviatosť Krstu svätého v našom chráme, – Juraj Šedík a Martin Miššík. […]

Sviatosť Krstu svätého

V nedeľu, dňa 10. mája 2015 prijala sviatosť Krstu svätého Petronela Talčíková. […]

Krst svätý

V sobotu, 9. augusta 2014 prijala v našom kostole sviatosť Krstu svätého Karolína Tőrőková. […]