Translator

Slovak flagEnglish flagGerman flagSpanish flagRussian flag                                           

2 percentá pre Stredisko evanjelickej diakonie Košeca

Do 30. apríla 2019 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca, ktoré podporuje aktivity v našom cirkevnom zbore. Ďakujeme! Aktuálne tlačivo na vytlačenie / stiahnutie do počítača a vytlačenie. Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby Diakonia Košeca 2019 za 2018   Tlačivá sú k dispozícii i vo vestibule kostola, alebo na požiadanie u zborových činovníkov. Všeobecné informácie http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/ […]

2 percenta na SED Košeca

Do 30. apríla 2018 je možnosť venovať 2% z dane na prácu Strediska evanjelickej diakonie Košeca. Ďakujeme! SED Košeca 2 percenta 2018 za 2017 […]